Officiell statistik om den svenska skogen

Den svenska skogens virkesförråd ökar fortfarande men nu i långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet och under förra veckan presenterades statistiken för åren 2017–2021.

SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Foto: Valdemar Jensen

– I den nu publicerade statistiken framgår det att Sveriges skogsmarksareal är 27,9 miljoner hektar, 69 procent av Sveriges landareal som uppgår till 40,7 miljoner hektar enligt SCB, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU i Umeå, i ett pressmeddelande.

I statistiken framgår det även att Sveriges totala virkesförråd är 3,6 miljarder skogskubikmeter. Av det totala virkesförrådet är 3,3 miljarder skogskubikmeter produktiv skogsmark.

Tillväxttakten planar ut

Statistiken som presenterats visar att Sveriges virkesförråd fortfarande ökar men nu i en betydligt långsammare takt än tidigare. En orsak till detta är de senaste årens höga nivåer av avverkning och naturlig avgång till följd av träd som blåser ner i stormar och efter insektsangrepp.

– En annan orsak är att träden i sig har vuxit sämre under de senaste sex åren, vilket till stor del beror på torkan under den mycket torra sommaren 2018, konstaterar Jonas.

Läs mer på SLUs hemsida där även länk till statistiken finns.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 30 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera