En myra i en stor värld

Krönika: Även om Sverige är ett skogsrikt land och vi har en stor möjlighet att med skogens hjälp själva nå nettonollutsläpp, kan vi i ett världsperspektiv inte göra särskilt mycket. De svenska koldioxidutsläppen och upptagen är ur ett globalt perspektiv så låga att Sverige ensamma inte kan rädda klimatet, däremot kan vi förstöra mycket i jakten på det omöjliga. 

 

En stor del i skogsdebatten idag tycks handla om att skogsbruket i Sverige ska upphöra. Motivet till detta är oftast att det skulle gynna klimatet, vilket också stämmer till viss grad. Däremot vägs aldrig de ekonomiska och sociala konsekvenserna av ett uteblivet skogsbruk in i debatten, vilket jag kan tycka bör väga tyngre än den närmast obetydliga klimatpåverkan som ett uteblivet svenskt skogsbruk innebär. För även om Sverige är ett land med mycket skog, många industrier och en urbaniserad befolkning så är våra upptag och utsläpp blott en liten myra i det globala perspektivet. 

Enligt Naturvårdsverkets statistik så växte den svenska skogen med 109 miljoner kubikmeter år 2017. Skulle inga avverkningar eller naturliga avgångar ha skett det året hade den svenska skogen teoretiskt kunnat binda 81,75 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar ca 0,0014% av de 56 400 miljoner ton som släpptes ut globalt under samma år, där Sveriges andel av dessa utsläpp motsvarade blott 0,00094%. Dessa siffror visar verkligen på vilken otroligt liten påverkan vi har på det globala klimatet. Det blir även tydligt att ett stopp av skogsbruk i Sverige enligt mig inte gynnar klimatet nog mycket för att detta ska kunna vara ett argument för avveckling av svensk skogsnäring. 

Jag menar definitivt inte att Sverige ska sluta upp eller bromsa in sitt klimatarbete för att vi är för ”små”. Tvärtom tycker jag att vi ska fortsätta att vara världsledande inom klimatarbete, det är också viktigt att alla länder gör sin del för klimatet oavsett storlek. Däremot kan inte Sverige gå så långt i sitt arbete att vi sätter andra viktiga faktorer åt sidan för klimatet skull. Skogsindustrin har så många fler viktiga funktioner för Sverige, som bidrar med mycket mer än vad en obrukad skog gör för klimatet.

Åtskilliga tiotusentals arbetstillfällen, miljarder i exportvärde och substitut till fossila produkter är fördelar med skogsbruket som måste väga tyngre än en global koldioxidminskning på 0,0014%. Om så inte vore fallet skulle det innebära att man åsidosätter svensk välfärd och offrar en enorm möjlighet för, ja för vad egentligen? 

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

 

Artikeln publicerades måndag den 30 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera