Om förutsättningarna finns kan det planteras 240 träd per person i Sverige

Den 21 maj lanserades det nya skogspolitiska programmet som beskriver familjeskogsbrukets bidrag till samhället. Om de politiska förutsättningarna finns för ett aktivt skogsbruk så kan 240 träd per invånare i Sverige planteras de kommande tio åren. Detta tillsammans med många andra nyckeltal slås fast i skogsägarrörelsens nya skogspolitiska program.

Det skogspolitiska programmet ”Familjeskogsbrukets vision för framtidens skogar” är framtaget gemensamt av LRF Skogsägarna, Norra skog, Mellanskog och Södra. Foto: Elin Fries

– I en allt mer polariserad skogsdebatt vill vi bidra med att på ett faktabaserat sätt beskriva de olika samhällsnyttor som över 300 000 skogsägare bidrar med i vårt land. Det handlar om att hålla vägnätet öppet på landsbygden, om landsbygdens ekonomiska ryggrad men även hur vi kan bidra till att minska klimatpåverkan från andra branscher i Sverige samtidigt som vi värnar den biologisk mångfalden. Rapporten visar att skogsägare runt om i vårt land har all anledning att känna sig stolta i dag men också att vi kan öka vårt bidrag i framtiden, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna, i ett pressmeddelande.

Det skogspolitiska programmet ”Familjeskogsbrukets vision för framtidens skogar” är framtaget gemensamt av LRF Skogsägarna, Norra skog, Mellanskog och Södra som tillsammans samlar ungefär 150 000 skogsägande medlemmar. Programmet presenterades under Landsbygdsriksdagen i Jönköping.

– Vi vill genom programmet tydliggöra att de beslut som framtida regering fattar de kommande fyra åren kommer att påverka våra skogar i minst hundra år framöver. Långsiktiga förutsättningar är A och O för att svenska skogsägare ska kunna bidra till samhället även i framtiden, säger Paul.

Exempel på vad familjeskogsbruket kan bidra med 10 år framöver med rätt förutsättningar:

• Familjeskogsbruket vill bidra med att binda in 220 miljoner ton koldioxid till 2032. Det innebär att vi lagrar mer koldioxid än vad alla transporter i Sverige beräknas släppa ut under tidsperioden.

• Samtidigt kan produkter från familjeskogsbrukets skogar ersätta fossila varor och fossila bränslen motsvarande 252 miljoner ton koldioxid till 2032. Bara de sågade trävarorna skulle kunna användas för att bygga över 550 000 trähus med åtta våningar och därmed minska utsläppen från byggindustrin.

• Familjeskogsbruket vill bidra med att plantera 2,4 miljarder nya träd till 2032 för att säkerställa framtidens skogar. Det innebär över 200 träd per person i Sverige.

• Familjeskogsbruket vill bidra genom att lämna drygt 100 000 hektar skogsmark genom generell hänsyn vid avverkning, vilket motsvarar 200 000 fotbollsplaner.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 27 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera