Kraftig prisökning på skogsmaskiner

Axima, återförsäljare av produkter och maskiner till skogsbruket från bland annat Husqvarna, Kranman, Vreten och Mowi, har sett en prisökning på upp till 20 procent den senaste tiden. Pandemin, höjda energipriser och krigsutbrottet i Ukraina är orsakerna bakom. Den största prishöjningen syns bland skogsvagnar.

 

Carl Lindell, vd på Axima, berättar att skogsvagnar är den produktgrupp i företaget som ökat mest i pris. Foto: Axima AB


Maskinhandelsföretaget Axima AB är verksamma på 21 orter mellan Örebro och Kalmar. Företaget är mest förknippat med lantbruksmaskiner och försäljningen till skogsbruket står inte för många procent totalt sett. Men med en omsättning på 1,3 miljarder kronor för hela koncernen handlar det ändå om stora summor. Med skogstraktorer till självverksamma skogsbönder inräknade kommer denna del av försäljningen upp i mellan fem och åtta procent av omsättningen, enligt vd Carl Lindell.

Prisutvecklingskurvan har pekat uppåt sedan coronapandemin bröt ut.

− Den ökning som man är van vid på två till tre procent blev snarare tio. När sedan kriget bröt ut och stålet gick upp med ungefär tio kronor kilot, så blev det ganska lätt att räkna ut att det skulle fortsätta öka. Vi har haft en prishöjning på mellan åtta och 20 procent, beroende på vad det är för produkter. Om man ser på enbart traktorsidan har vi sett en prishöjning med nästan 15 procent det senaste året. Den värsta prishöjningen har kommit nu under våren, bara på någon månad, säger vd:n.

Trots ökade priser finns det en optimism bland Aximas kunder, menar Carl Lindell.

− Det finns en ganska god köpkraft och framtidstro trots allt. Det som har funnits i lager har varit lätt att sälja och det har drivit en del nya affärer. Jord- och skogsbruk är en levande bransch och vi har inte känt att det är rullgardinen ner på något sätt, säger han.

Märktes en prishöjning direkt i samma stund som kriget bröt ut?

− Ja, det skulle jag säga. OSS-länderna, Ryssland, Ukraina, Vitryssland och så vidare, står för 45 procent av hela Europas stålkonsumtion. När man bombar sönder Mariupol som har det största smältverket för stål i Europa är det klart att det blir en väldig utmaning och stålpriset går rakt upp. Det har ökat minst tio kronor kilot.

Skogsvagnar har ökat mest

Skogsvagnar är en av de produktgrupper som står för den största prisökningen.

− Huggarkärrorna sticker ut lite för att det är så mycket stål i dem. Däck och hydraulkomponenter har också gått upp i pris, så skogsvagnar har stigit upp till 20 procent senaste året, säger Carl Lindell.

Komponentbristen märks fortfarande tydligt och är ytterligare en faktor som påverkar priserna.

− Det är långa leveranstider på till exempel komponenter till små datorer som styr motorer. Mycket påverkas när handelsvägarna förändras. Med brist på komponenter går priserna upp, så är det ju, säger vd:n.

Aximas omsättning har minskat de senaste månaderna jämfört med samma period föregående år, men en god orderstock har räddat en del. Carl Lindell tror att kunderna får bereda sig på fortsatt höga priser, men känner också en optimism inför framtiden.

− Jag tror att alla företag kommer gå en tuff tid till mötes, men jag är samtidigt optimistisk, för mat och energi behöver alla. Och om man bara får betalt för det man producerar så är en uppgång med tio procent på en maskin inte en så stor del ändå. Mycket handlar om det psykologiska, att vänja sig vid läget med priser på en ny nivå. Allt blir dyrare för många och man får vara realist och inse att konsumtionen kommer att gå ner under en period, säger han.


Pär Andersson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 26 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera