Fällningarna i granskningsnämnden är en pyrrhusseger

Programserien ”Slaget om skogen”, som sändes i SVT under september och oktober 2021 väckte starka reaktioner bland skogsägare. Programmen uppfattades som väldigt vinklade till skogsbrukets nackdel. Nu har programserien av Granskningsnämnden fällts för faktafel på tre punkter. Det betyder dock nästan ingenting. 

Bland andra LRF har efter fällningen kommunicerat det som en seger. Men det finns ingen vinnare i skogsbruket. Vetenskapens värld, som producerade programserien har till allmänheten givit en negativ bild av det svenska skogsbruket. Den skadan görs inte på något sätt ogjord av fällningarna i Granskningsnämnden.  

Givetvis var det rätt att anmäla programseriens faktafel. För de inblandade i produktionen av programserien är det dock troligen jobbigare med en fortkörningsbot än en fällning i Granskningsnämnden. 

Den som får kritik har två val: Att lyssna, ta till sig och gå vidare i livet. Eller att käfta emot och förringa kritiken. Omdömeslöst nog valde Linus Brohult, redaktör för Vetenskapens värld och Anna Schytt, ansvarig utgivare för SVT Vetenskap att gå i försvar, älta vidare och få sista ordet genom att publicera försvarstal på svt.se 

Vi bör inte se fällningarna av vissa fakta i programserien som en seger. Istället ska vi ta till oss det stora nederlaget att Sveriges privata skogsbrukare har så lite sympatier inom SVT, att de tycker det är en bra och rimlig idé att producera och sända en programserie som ”Slaget om skogen”. Det är ett misslyckande.  

Sveriges skogsägare behöver finna en form för att bättre bygga kunskap om och förståelse för skogens kretslopp i skogsbruket. De stora skogsbolagen måste komma in i matchen och absolut sluta godhetssignalera genom samarbeten med organisationer som i grunden inte vill se ett aktivt skogsbruk.  

Istället måste mer resurser läggas på allt från skogen i skolan till lobbyverksamhet för politiker, journalister och myndighetsföreträdare. Lobbyism för svenskt privatskogsbruk är inget fult. Det finns ingen sanning som behöver förvrängas. Det är rent upplysningsarbete.  

Tillspetsat kan man om fällningarna i Granskningsnämnden, istället för att utropa sig till segrare, säga som Pyrrhus: En sådan seger till, och jag är förlorad. 

Stefan Ljungdahl
Stefan Ljungdahl
Tel: 019-16 61 34
E-post: stefan@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera