Nyplanterad skog drabbas hårt av sorken

I landets norra delar har Skogsstyrelsen fått allt fler signaler om att sorkar just nu orsakar omfattande skador på skogsplanteringar. Skadorna på plantor som är fem år och yngre är så omfattande att plantorna dör. Skogsägare i området uppmanas nu att se över sina gran och tall planteringar.

Skada efter sork. Foto: Magnus Martinsson, Skogsstyrelsen

– Åtskilliga skogsplanteringar har skadats och rapporterna om nya sorkskador fortsätter strömma in. Många skogsägare vet ännu inte om att plantorna blivit sorkmat och behöver snabbt ut och titta till sina planteringar och kontakta sitt försäkringsbolag, säger Tobias Gramner, skadesamordnare, region Nord, Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Rapporter om skador kommer från från Västernorrland, Jämtland, Västerbotten- och södra Norrbottens län.

Vid omfattande skador kan skogsägaren tvingas göra om hela planteringen eller hjälpplantera i vissa områden, eftersom lagen säger att man behöver ha en viss täthet när man återplanterar efter en avverkning.

På Skogsstyrelsens hemsida kan man läsa mer om hur Skogsstyrelsen kan hjälpa till med skadebesiktning. Skogsägare som upptäcker sorkskador ska i första hand kontakta försäkringsbolaget och kolla så att försäkringen omfattar skador av sork.

Rapporterna som kommer in till Skogsstyrelsen talar om en hel del tall- och granplanteringar som har blivit rena skafferiet för sorken, främst då åkersorken. Vintern har bjudit på ett snötäcke som gynnar gnagaren som uteslutande lever på växter och växtdelar. Det är framför allt upp till fem år gamla planteringar som är mest intressanta för gnagaren och det är även där som den gör mest skada. Även vuxna träd kan gnagas, men de brukar klara sig.

Så känner du igen en sorkskada

Sorkskador är lättast att upptäcka när snön tinat bort innan det börjar grönska. Sorken gnager på barken och tänderna lämnar parallella spår. Den äter också gärna skott. Små plantor kan till och med vara helt avbitna och uppätna, med en sned snittyta på den lilla pinne som eventuellt står kvar.

En angripen tall klarar sig sällan medan granplantor är tåligare och ofta överlever ett angrepp.

Kontaktinformation hittar ni på Skogsstyrelsens hemsida.

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera