Fjärrstyrd markberedare utvecklas av Skogforsk

Skogforsk har fått finansiering från Troëdssonfonden för att utveckla och demonstrera en fjärrstyrd markberedare. Målet är att föra tekniken kring fjärrstyrning av skogsmaskiner närmare tillämpning. 

Tanken är att projektet ska dra i gång ganska omgående och slutrapportering väntas ske under 2024. Foto: Skogforsk

– Genom att utveckla och testa fjärrstyrd markberedning får vi reda på vilken ytterligare kunskap och teknik som behövs för att metoden ska kunna fungera i skogsbruket, säger Martin Englund, specialist på driftsystem, Skogforsk, i ett pressmeddelande.

Anledningen till att man valt att fjärrstyra en markberedare och inte någon annan skogsmaskin beror på att markberedaren bedöms som mindre komplicerad att fjärrstyra.

– Markberedare rör sig över hyggen där de flesta träd är borta, vilket underlättar kommunikationen mellan maskin och operatörsstation. Vid markberedning används heller inte någon kran, så interaktionen med maskinen blir mindre intensiv än i arbetet med en skördare eller skotare, säger Martin.

Helkroppsvibrationer

Markberedningsförare utsätts oftare för helkroppsvibrationer än vad skördar- och skotarförare gör eftersom de behöver köra på hela hygget till skillnad från de andra maskinförarna som kan välja sina vägar.

– Kan föraren i stället fjärrstyra maskinen från en operatörsstation vid sidan av hygget borde det innebära stora förbättringar av arbetsmiljön. I förlängningen innebär det också att enklare och billigare maskiner kan användas, eftersom man inte längre behöver avancerade system för exempelvis hyttdämpning, säger Martin.

Fakta om projektet: 

Fjärrstyrningsprojektet omfattar ett antal kunskaps- och utvecklingsområden där framsteg bidrar till att göra fjärrstyrd markberedning möjlig. Bland annat ska relästationer utvecklas och utvärderas för att förbättra radiokommunikationens täckning. Man kommer också att undersöka olika förarstöd för att tillgodose maskinförarens informationsbehov. En annan del i projektet handlar om att ta reda på hur terrängkörningen påverkas vid fjärrstyrning samt om, och i så fall hur, ett digitalt planeringsverktyg kan vara till hjälp vid ruttplaneringen. Studien avslutas med själva demonstrationen där maskinen kommer att styras av förare från en operatörsstation i närheten av hygget. Genom intervjuer med förarna ska de sedan identifiera vilka kunskaps- och utvecklingsområden som behöver stärkas.

I projektet använder Skogforsk forskningsmiljöerna Troëdsson Forestry Teleoperation Lab och realtidssimulatorn Troëdsson Forestry Technology Lab samt bygger vidare på resultat och erfarenheter från det tidigare Troëdssonfinansierade projektet: Telekommunikation för fjärrstyrda skogsmaskiner. 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera