Hyggesfri skogsägare prisas

Jan Bertilsson från Mariestad får Naturskyddsföreningens Skogspris 2022 för sitt arbete att ställa om skogsbruket, och för sin pedagogiska verksamhet med kurser som lockar deltagare från hela landet.

Både ur et ekonomisk och ekologiskt perspektiv så anser Jan Bertilsson att ett hyggesfritt skogsbruk lönar sig. Foto: Sofia Berg

– Årets mottagare av Skogspriset är oerhört väl förtjänt av detta. Jan Bertilsson har målmedvetet arbetat med att ställa om till ett hyggesfritt skogsbruk och har dessutom inspirerat många andra skogsägare att göra detsamma. Jan är ett föredöme och en inspiratör av stora mått, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Jan har varit skogsägare i mer än 40 år och bedrev till en början sitt skogsbruk konventionellt med kalhyggen och monokulturer. Under 2010-talet ifrågasatte Jan sitt eget skogsbruk, både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Sedan dess har han målmedvetet ställt om till ett hyggesfritt skogsbruk med plockhuggning.

Jan har även sedan 2019 lett kurser i regi av Narturskyddföreningens Mariestadkrets om hyggesfritt skogsbruk i samverkan med lokala företag och studieförbund. Dessa kurser har lockat deltagare från hela södra Sverige och 2022 genomfördes den sjätte i ordningen.

Om Skogspriset:

Naturskyddsföreningens Skogspris delas sedan 2016 ut årligen. Syftet med priset är att belöna och uppmuntra markägare och andra förebilder som gjort något alldeles extra för skogen och skogsbruket. Genom priset kan också andra inspireras till liknande verksamhet.

Naturskyddsföreningen vill särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden – från norr till söder. När skogspolitiken inte räcker behöver vi visa att det finns enskilda initiativ som gör skillnad för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden.

Källa: Naturskyddsföreningen

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 17 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera