Ny AI-teknik hittade 100 000 nya kulturlämningar

Med hjälp av data från laserskannad skog och AI (artificiell intelligens) så har man lyckats hitta 100 000 kulturlämningar som tidigare varit okända i de svenska skogarna. Detta underlag kan därmed minska risken för skador vid exempelvis skogsbruk.

Kartan visar ett exempel på kolbottnar som med hjälp av AI hittats i den laserskanning som gjorts av svenska skogar. Karta: Skogsstyrelsen

– Hittar vi kultur- och fornlämningarna kan vi öka möjligheterna att visa hänsyn inom samhällsplanering och skogsbruk och därmed rädda mer av vår historia som finns där ute i skogen för framtida generationer, säger Cecilia Ulfhielm, kulturmiljöspecialist vid Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Varje år inventerar Skogsstyrelsen skador på registrerade fornlämningar och andra kulturlämningar i skogen, eftersom de är skyddade av kulturmiljölagen. Den senaste inventeringen som Skogsstyrelsen gjorde visade att nästan var tredje inventerad kulturlämning var skadad.

Lämningar från 1500-talet

Med den nya tekniken och den tillförlitliga datan så är det nu möjligt att hitta lämningar snabbare, billigare och med säkrare positionering. Data från laserskanningen som görs av svenska skogar bearbetas och med stöd av artificiell intelligens har man lyckats identifiera 100 000 nya kolbottnar som tidigare inte var kända och som är uppemot 500 år gamla. Kolbottnar är lämningar efter så kallade kolmilor som användes för att göra träkol.

Holmen skog är en av initiativtagarna till projektet:

– Har vi kunskapen om var det finns spår av vår historia i skogen, ja då kan vi också se till att undvika skador på dem. Det här blir ett viktigt verktyg för skogsbruket framöver, säger Peter Christoffersson, chef skoglig planering på Holmen skog.

Projektet är ett Vinnova-finansierat projekt och har genomförts inom Nationellt skogsdatalabb. Det är Skogsstyrelsen och SLU som tillsammans drivit projektet. Datalabbet är en kreativ mötesplats för alla som arbetar med skogliga data. Data med kolbottnarna kommer finnas att ta del av öppet genom labbet. Tanken är att aktörer och andra intresserade ska kunna hjälpas åt att verifiera de funna lämningarna i fält, förfina metoderna och så småningom också hitta andra typer av kulturlämningar.

Mer information hittar du HÄR.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera