”Vi har egentligen inte sett konsekvenserna än”

Minskat utbud, ökad efterfrågan och höjda priser. Mönstret känns igen från många branscher just nu, så även när det gäller biobränsle. Erik Dahl, vd på Vida Energi AB, säger att Vida som många andra påverkas av omvärldsläget men att det är svårt att dra några större slutsatser om framtiden.

 

Vida Energi går på högvarv och kan inte öka sin produktion även om det för närvarande skulle finnas marknad för det, säger vd Erik Dahl.Foto: Mostphotos

− För vår del ser det ändå ganska bra ut just nu. Vi påverkas för att det finns ett inflöde av pellets från Ryssland in i Europa. Det gör att utbudet blir mindre, i alla fall kortsiktigt. Efterfrågan blir högre eftersom utbudet från Ryssland minskar. Priserna går upp både på grund av kriget och för att elpriserna har gått upp. Generellt har vi givetvis märkt av prisökningarna hela året men det blev ännu värre när kriget startade. Det påverkar också våra produkter. Kraftvärmeverken producerar ju gärna så mycket som möjligt, säger han. 

Erik Dahl berättar att Vida Energi har fått in flera förfrågningar från potentiellt nya värmeverkskunder den senaste tiden, men man har inte haft möjlighet att ta emot fler.

− Vi har det vi har och kan inte ändra något produktionsmässigt. Vi får de volymer och produkter som kommer från sågverken och skogen.

Klarar ni att möta den ökade efterfrågan?

− Kunder som vi har haft en relation med sedan en lång tid tillbaka försöker vi tillgodose. Vi har ju ett visst antal kunder här i södra Sverige, bland annat värmeverken som ligger nära våra sågverk. Däremot kan vi inte ta in så många nya kunder. Så kan man väl sammanfatta det, säger Erik Dahl.

En av landets största

Vida Energi är en av landets största aktörer inom biobränsle. Produkter som uppstår både vid avverkning och vidareförädling i sågverken förädlas till förnybar energi i form av exempelvis skogsflis, stamvedsflis och pellets. Verksamheten rymmer inköp, förädling, lagerhållning och försäljning. En stor del av omsättningen kommer från bolagets tolv egna sågverk där egen uppvärmning och tork- och hetvatten produceras. Övrig produktion säljs till värmeverk och sågverksflisen till extern massa- och pappersindustri. 

Vida Energi AB omsätter 1,2 miljarder kronor och producerar 65 000 ton pellets och två miljoner spånbalar. Import och export utgör ingen stor del av Vida Energis handel.

− Stallströ och pellets säljer vi till Danmark och Tyskland. Av stallströet är det kanske 40 procent som går utomlands, av pellets cirka 30 procent. Men totalt sett i företaget är det inte en stor del, säger Erik Dahl.

Sågverken går för fullt

Höjda priser gör inte att Vida Energi kommer att förlora kunder – varken stora eller små, säger vd:n, som däremot tror att många kunder är oroliga över framtiden.

− Jag tror att många är osäkra och kanske köper på sig extra volymer. Då tänker jag mest på våra kunder av exempelvis stallströ och pellets. Jag kan tänka mig att många blir lite mindre slösaktiga med till exempel stallströ och försöker använda mindre volymer just nu. När det gäller värmeverken finns det de som har köpt in biobränsle från Baltikum och Ryssland och de påverkas ju direkt av läget, men dem säljer vi inte så mycket till, säger han.

När det gäller framtiden för Vida Energi, som just nu går för högtryck, finns det flera faktorer som påverkar, säger Erik Dahl.

− Vi har egentligen inte sett konsekvenserna av det som händer än. Men biobränslebranschen har med värme att göra, så vi påverkas alltid väldigt mycket av vädret, inte bara av läget i omvärlden. Just nu sågar vi för fullt överallt, så som det ser ut nu har vi svårt att öka produktionen även om det skulle finnas marknad för det, säger vd:n.

Pär Andersson
Frilans

 

Artikeln publicerades fredag den 06 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste