Kriget i Ukraina kan ge oss sämre etanol

Ungefär en tredjedel av den etanol som tankades i Sverige år 2020 var gjord av majs från Ukraina. Skulle Ukrainas skördar utebli kan vi behöva importera etanol med sämre klimatpositiva egenskaper från exempelvis USA.

Sverige späder i dag bensinen med etanol från i huvudsak Nederländerna men när majsen och vetet från Ukraina eventuellt uteblir så kan bensinen behöva spädas ut med etanol från USA som i en forskarstudie nyligen fått kritik för att ha en sämre klimatnytta. Foto: Roland Magnusson

– Ukraina är en stor producent och exportör av majs och vete som används i etanolproduktionen. Det är framför allt etanolproducenter i Nederländerna som importerar majs och vete från Ukraina, säger Jessica Allenius, vd för drivmedelsbolagens branschorganisation Drivkraft Sverige, till Sveriges Radio.

I dag späds Sveriges bensin med biobränslet etanol enligt den så kallade reduktionsplikten för att minska klimatutsläppen. Enligt energimyndighetens senaste statistik från 2020 så tillverkas en tredjedel av Sveriges biobränsle av majs från Ukraina. Skulle Ukrainas majs- och veteskördar utebli så kan Sverige i stället behöva importera etanol från exempelvis USA eller Brasilien.

– Det är stor skillnad på hur miljövänliga olika biobränslen är, det handlar både om hur råvarorna är framtagna och hur effektiv fabriken är som tillverkar bränslet. Råvarorna kan exempelvis vara sockerrör, skogsrester, majs och vete. Majsetanolen från USA har generellt en sämre klimatnytta än den europeiska, säger Jessica.

Jessica tror inte att etanol kommer bli en bristvara men säger att priset kan komma att stiga framöver.

Enligt Svebio

Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio säger att all etanol som säljs på den svenska marknaden måste klara 60 procent växthusgasreduktion i förhållande till bensin. 

– Om man får in sämre etanol måste man öka volymen etanol, eller exempelvis blanda in biobensin, för att kompensera och klara kvotkravet enligt reduktionsplikten, säger Kjell.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera