Klimatnyttan från ett aktivt skogsbruk har ökat ordentligt

Svensk skogsnärings klimateffekt 1990–2020. Så heter Skogsindustriernas nya rapport som beskriver hur klimatnyttan för ett aktivt skogsbruk faktiskt bidragit till att Sveriges totala klimatutsläpp minskat markant.  

Långlivade produkter som möbler och hus utgör en allt större andel av den totala produktionen av skogsbaserade produkter. Foto: Skogsindustrierna

I rapporten beskrivs hur klimatnyttan och produkterna från skogen har ökat med 46 procent de senaste 30 åren men också hur den svenska skogsnäringen årligen skapar en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela landets klimatutsläpp.

– Det är rätt fantastiska siffror. De senaste 30 åren har skogsnäringens klimatnytta varit stor samtidigt som förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i den svenska skogen har blivit bättre. Skogsnäringen har mycket att bidra med i den gröna omställningen och det hoppas jag ska beaktas i det lagstiftningsarbete som pågår i Bryssel, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Under de senaste 30 åren så har produktionen av trävaror ökat med 55 procent och bioenergi med 130 procent. Det har blivit allt fler skogsprodukter på marknaden men den totala ytan som årligen avverkas har i princip inte förändrats. Detta genom att tidigare investeringar gjorts på skogsskötsel som lett till ett ökande virkesförråd i skogen.

– Rapporten visar att skogsbaserade produkter behövs för att rädda klimatet. Nära hälften av klimatnyttan uppstår efter att träden avverkats och blivit virke, genom att fiberbaserade produkter och bioenergi används i stället för betong, plast och olja. Skogens fossilfria produkter bidrar till att olja och kol kan lämnas kvar under jord i stället för att bli fossila utsläpp till atmosfären, säger Viveka. 

Inom ramen för EU:s gröna giv så har ett antal lagstiftningsförslag presenterats som ska underlätta för medlemsländerna att nå målet om 55 procent lägre utsläpp till 2030 och senast 2050 vara klimatneutrala.

– Vi stödjer självklart syftet med dessa EU-förslag, men vissa av dem riskerar att bli kontraproduktiva och faktiskt öka utsläppen. Den senaste IPCC-rapporten visar att det snart kan vara för sent att nå Parisavtalets klimatmål, men pekar också på att aktivt skogsbruk är en del av lösningen. Skogsbruket har mycket att bidra i denna oroliga tid. Jag hoppas att rapporten kan hjälpa beslutsfattare i Bryssel och i Sverige att fatta informerade och kloka beslut, avslutar Viveka.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera