Perfekt tid utveckla skogsbränslemarknaden

Som skogsägare är det lätt att känna sig missmodig över regeringens negativa förhållningssätt till skogsbruket. Men ärligt talat har de i energikrisens och Ukraina-krigets spår, inget alternativ än att i praktiken bejaka skogsbrukets miljövänliga kretsloppsprodukter. Det är en perfekt tid att utveckla skogens roll som energileverantör.

 

Trots att energiproducenter idag är de köpare av skogsprodukter som har sämst betalningsförmåga för virket, är betydelsen för skogsbrukets lönsamhet stor. Det finns en utmärkt parallell till jordbruket.

I början av 2000-talet togs Lantmännens stora etanolfabrik i Norrköping i bruk. Det var länge en hemskt dålig affär för Lantmännen, men för lantbrukarna i regionen var det mycket välkommet. Fabrikens behov av spannmål, även av lägre kvalitet, skapade ett grundpris på marknaden för vete. De kvarnar, fodertillverkare och exportörer som ville köpa vete var tvungna att betala mer än etanolfabriken.

På samma sätt fungerar en väl utvecklad biobränslemarknad för skogsägarna. Vill massabruken och sågarna ha virke måste de bjuda över biobränslekunderna. Det är i en fungerande marknad inte så svårt, eftersom deras mer förädlade produkter ger högre betalningsförmåga.

Nu, i en akut energikris efter Sveriges och Tysklands förtida nedstängning av kärnkraftsreaktorer och osäkra energileveranser från Ryssland, är efterfrågan på energi från skogen stor. Potentialen kommande år är ännu större.

Förhoppningsvis kan skogsägarföreningarna se bortom sina massabruks och sågverks önskan om billig råvara och maximalt ta tillvara möjligheterna för skogsbränslen. Det är riktig medlemsnytta.

För privata entreprenörer har affärsmöjligheterna som lokal energientreprenör aldrig varit större. Från vedleveranser till privatpersoner till den större affären som energileverantör från flis, till lokala samhällen och företag.

Möjligheterna är många. Se möjligheterna!
 

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 28 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera