Mängder med toppbrott efter snöovädret

Under den senaste veckan har Skogsstyrelsen fått in stora mängder rapporter från skogsägare i framför allt Örebro län. Snöovädret innan påsk har spolierat hela bestånd med sin blöta snö som orsakat vindfällen och toppbrott.

Många skogsägare kämpar nu med att ta hand om virket efter snöovädret men sannolikt har inte alla skador uppmärksammats ännu. Foto: Magnus Nordström, Skogsstyrelsen

Vindfällen och toppbrottsskadad skog behöver enligt Skogsstyrelsen tas bort och även på vissa platser avverkas i förtid. Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsägare att agera för att minska riskerna för ökade angrepp från granbarkborren som strax vaknar upp från sin vintervila.

– Det är dubbelt olyckligt att vi nu kommer in i en varmare period där granbarkborren snart kan börja svärma. Har vi skadade träd kvar i skogen från snöovädret, kan det gynna spridningen av skadeinsekten och vi får ännu större skador, säger Daniel Comstedt, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen i Örebro, i ett pressmeddelande.

De värsta skadorna efter ovädret har uppmärksammats runt Örebro. Många toppbrott efter den tunga snön och många vindfällen efter starka vindar. Det ska dock ännu vara svårt att överblicka omfattningen av skadorna men de mest utsatta skogarna verkar vara mellan 30–50 år men det finns även en del skador på äldre skog.

Barkborren lockas

Sedan barkborrens stora genombrott 2018 så har den orsakat omfattande skador på svensk skog. Om de skadade träden skulle bli lämnat kvar i skogen så har skadeinsekten mycket virke att föröka sig i och risken för nya angrepp på frisk skog ökar med fler döda träd som följd. Därför behöver de skadade träden snabbt ut från skogen innan granbarkborrens svärmning tar vid.

Fakta från Skogsstyrelsen som nu uppmanar skogsägare i drabbade områden att:

  • Inventera sina skogar på skador så snart möjligt. Tänk på att det finns risker med att vistas och arbeta i skadad skog.
  • Om området behöver avverkas, lämna in en avverkningsanmälan och om skogen är ung även en dispens om lägsta slutavverkningsålder.
  • Ta kontakt med ditt skogliga ombud för planering av att få ut den skadade skogen (upparbetning) så snart som möjligt.
  • Enligt de regler som finns i skogsvårdslagen för bekämpning av skadliga insekter måste det skadade virket vara ute från skogen och levererad till industri före 1 juli.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera