Nu höjs virkespriset för Södras medlemmar

I och med den starka energimarknaden och krigets fortsatta oroligheter som påverkar utbudet på virkesmarknaden, är efterfrågan på barr- och lövmassaved fortsatt hög. Från och med i dag den 26 april höjer Södra virkespriserna.

Prisjuteringarna kommer gälla från och med i dag på barrmassaved och lövmassaved. Foto: Södra

Södra bedömer att behovet av barr- och lövmassaved kommer att förbli högt även under sommaren och hösten vilket gör att de från och med idag 26 april höjer priserna på virke.

– Efterfrågan på våra skogliga produkter fortsätter ligga på höga nivåer och väntas hålla i sig. Det är viktigt att vi har ett stabilt virkesflöde från våra medlemmars skogar för att möta industrins behov och därför höjer vi priserna på barr- och lövmassaved, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog, i ett pressmeddelande. 

I Götaland har familjeskogsbruket under 2022 drabbats hårt av stormar. Efter en inventering som Södra gjort så uppskattas 1,2 miljoner kubikmeter skog ha skadats på medlemmarnas skogar. Arbetet för att ta reda på den skadade skogen kommer att fortsätta under våren.

– Vi jobbar hårt med att hantera den skadade skogen och Södras 52 000 medlemmar uppmanas se över sin stormfällda skog så snart som möjligt. Därefter är det viktigt att arbeta med sin naturvårdande skötsel för att utveckla skogens naturvärden under sommar och höst, säger Olof Hansson.

Faktaruta från Södras pressmeddelande

Följande prisjusteringar gäller från och med 26 april 2022: 

Barrmassaved höjs med 30 kr/m³fub

Lövmassaved höjs med 50 kr/m³fub 

 

Efter prisjusteringen är grundpriset för prima barrmassaved 385kr/m³fub och prima björk- och aspmassaved 425kr/m³fub.

 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera