Stora Enso avyttrar delar av sin verksamhet i Ryssland

Stora Enso stoppade i början på mars 2022 all produktion och försäljning av sina varor i Ryssland. Nu har de även ingått ett avtal med den lokala företagsledningen i Ryssland om att avyttra sina två sågverk där.

Näst på tur för koncernen är att hitta en hållbar framtida lösning för sina tre förpackningsanläggningar i Ryssland. Foto: Svenskt Trä

Försäljningen som Stora Enso ska göra innefattar deras två sågverk Nebolchi och Impilahti och all den ryska virkesförsörjningen som försett sågverken med virke. Sågverken och virkesförsörjningen kommer nu att säljas till den lokala företagsledningen i Ryssland efter att Stora Enso gjort bedömningen att osäkerheten på den ryska marknaden gör att ett lokalt ägarskap kan skapa en mer hållbar och långsiktig lösning för dessa verksamheter och deras anställda.

Sågverken ligger i Novgorod och Karelen och har cirka 330 anställda och en årskapacitet på 350 000 kubikmeter sågat virke, vilket inkluderar 55 000 kubikmeter processat trä och 65 000 ton pellets. Skogsverksamheten som ingår i avyttringen består av cirka 170 anställda och 370 000 hektar.

Avyttringen ska enligt Stora Enso inte ha någon betydande effekt på den årliga omsättningen och det operativa rörelseresultatet. Avyttringen beräknas vara slutförd under andra kvartalet 2022.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera