Första kvartalet visade högre virkespriser

Under fjärde kvartalet 2021 så låg leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved lägre än under första kvartalet 2022. Från fjärde kvartalet 2021 till första kvartalet 2022 så har sågtimmerpriserna ökat med knappt fyra procent och massavedspriserna med drygt 3 procent.

Enligt Skogsstyrelsen så har leveransvirkespriserna stigit flera procent under det senaste året. Foto: Setra

Sågtimmerpriserna i Södra Norrland ökade med knappt fyra procent följt av Norra Norrland där det ökade med tre procent. I Götaland och Svealand var förändringen, en respektive noll procent, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Massavedspriserna i Norra Norrland ökade med sex procent medan priset i Södra Norrland var oförändrat. I både Svealand och Götaland ökade priserna med drygt en procent.

Jämförelse av första kvartal

Kvartal ett 2021 jämfört med motsvarade period 2022 så syns även här ökade virkespriser. Sågtimmerpriset ökade sammantaget med drygt 13 procent. Regionalt sett så syns en ökning med 13 procent i Götaland och tio procent i Svealand. I Norra Norrland syns en ökning med nio procent och i Södra Norrland en ökning med elva procent.

Som helhet ökade massavedspriset med åtta procent. Här var ökningen störst i Götaland med knappt elva procent. I Svealand var priset oförändrat. Norra- och Södra Norrland ökade med knappt åtta respektive fem procent.

Fakta från Skogsstyrelsen:

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, det gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera