Sverige stöttar den europeiska trävarumarknaden

När de europeiska köparna slutat köpa trävaror från Ryssland så söker de efter nya leverantörer. Konkurrensen om trävaror blir tuffare men Skogsindustrierna skriver i sin marknadsrapport att marknaden kan börja stabiliseras i höst.

Skogsindustriernas marknadsrapport analyserar den ekonomiska och marknadsmässiga utvecklingen inom sektorerna trävaror, papper och massa för den svenska skogsindustrin. Läs rapporten via länken längst ner. Foto: Kerstin Jonsson/Skogsindustrierna

– Det är inte ont om svensk skog, och det råder ingen risk för råvarubrist i Sverige. Det kommer bli ett högt tryck under de närmaste månaderna men redan i höst hoppas vi att utbud och efterfrågan kan vara mer i balans, säger Christian Nielsen, Skogsindustriernas marknadsanalytiker för trävaror, i ett pressmeddelande.

I Sverige produceras nästan alla trävaror av svensk råvara. Enda undantaget är importen av sågtimmer från Norge annars är importen från andra länder till Sverige obetydlig. Eftersom Sverige producerar trävaror från egna råvaror så påverkas vi inte speciellt mycket av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Christian Nielsen höjer dock ett varningens finger för den svenska logistiken.

– Det finns flera faktorer som kan verka hämmande på transportmöjligheterna, till exempel tillgång på chaufförer, lastbilar och sjötransporter. Det spelar mindre roll om svenska sågverk lyckas upprätthålla en hög produktion om de i ett senare skede inte har möjlighet att transportera produkterna till marknaden, säger Christian.

Som helhet är Europa en nettoexportör av trävaror med 25 miljoner kubikmeter per år. Den volymen motsvarar mer än dubbelt så stor volym som den som fallit bort på grund av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Sverige är en viktig del av bidraget till den europeiska nettoexporten eftersom vi är en stor skogsnation.

– För att möta behovet av förnyelsebara byggmaterial är tillgången till svenska trävaror nu extra betydelsefull för de europeiska konsumenterna, säger Christian.

”Så går det för skogsindustrin” är Skogsindustriernas marknadsrapport som regelbundet publiceras och kan läsas HÄR.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 22 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera