Ny utbildning om att förebygga och begränsa skadorna vid skogsbrand

Våren är här och sommaren närmar sig med stormsteg, och med det ökar risken för bränder i skog och mark. Nu lanserar Hushållningssällskapet två webbutbildningar för markägare om förebyggande skogsbrandsarbete.

Med värmen ökar risken för skogsbrand. I två nya utbildningar från Hushållningssällskapet kan du lära dig mer om hur man kan förebygga bränder samt vilka åtgärder man ska ta till om en brand eventuellt uppstår. Foto: Mostphotos

På vissa håll i landet har det varit en snöfattig vinter, och i östra och västra Götaland har man enligt Hushållningssällskapet haft lite nederbörd under de viktiga månaderna februari till april. Detta medför ökad risk för mark- och skogsbränder, och SMHI utfärdade nyligen risk för gräsbrand i Götaland samt snöfria delar av Svealand och södra Norrland. 

Förebyggande arbete

För att öka kunskapen om hur man både kan förebygga bränder och begränsa skador vid en brand presenterar Hushållningssällskapet nu två nya webbutbildningarna. Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig till lantbrukare i hela Sverige. Det första kurstillfället handlar om förebyggande arbete som markägaren kan göra för att minska brandrisken, samt information om åtgärder som minskar riskerna för allvarliga skador och stor spridning om en skogsbrand ändå skulle uppstå.

Vid det andra kurstillfället kommer fokus istället ligga på åtgärder som markägaren kan göra för att begränsa en pågående skogsbrand samt hur räddningstjänsten stöttar markägare vid skogsbrand. Deltagarna kommer även ges inblick i hur eftersläckningsarbete går till.

Säkerhet och ansvar

På kurserna komma man även lyfta hur man kan öka sin personliga säkerhet samt markägarens ansvar i samband med skogsbrand och vilket ansvar man har efter räddningstjänsten lämnat platsen.

– Mindre nederbörd under vinterhalvåret, samt varmare och torrare somrar ökar risken för bränder. En brand måste inte bli en naturkatastrof om man arbetar förebyggande. Därför vill vi sprida kunskap om åtgärder som markägare kan vidta för att förhindra att bränder uppstår och för att begränsa skadorna om elden väl är framme, säger Magnus Ekström skogsrådgivare på Hushållningssällskapet, i ett pressmeddelande.

Träff på Gotland

Därutöver kommer Hushållningssällskapet även arrangera fysiska träffar på samma tema runt om i landet.

– I början av maj startar vi flera fysiska fältträffar runt om i landet. De första utbildningsdagarna på Gotland äger rum vid brandområdet i Vänge, där vi analyserar skogen ur ett brandperspektiv. Träffarna är öppna för alla markägare, säger Magnus Ekström.

Här hittar du mer info om kurserna. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera