Produktion av vätgas direkt på macken – kan vara en del av framtidens lösningar

I framtiden kan så kallade multitankstationer komma att producera fossilfri vätgas på plats vid macken. Det visar en ny utvärdering från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik.

Under 2022 ska sammanlagt 550 miljoner fördelas till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika laddstationer för el och vätgas. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Vätgas kan komma att spela en viktig roll för att minska miljöpåverkan från tunga vägtransporter. Den största utmaningen ligger dock i att sänka kostnaden för slutkunden och samtidigt skapa ett rikstäckande nätverk av tankstationer.

Anders Hjort, är forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitute och en av de som varit med och kikat på hur man kan underlätta för introduktionen av vätgas som drivmedel för framförallt tunga vägtransporter. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet. 

– Tankstationer för vätgas är ofta inte lönsamma på grund av höga investerings-, drift- och underhållskostnader och låga omsättningsvolymer. Ett sätt att få ner kostnaden är att använda befintlig infrastruktur för andra bränslen som innehåller vätgas, som till exempel biogas, och sedan utvinna vätgasen på plats vid tankstationen. Det skulle underlätta introduktionen av vätgas om tankstationer i framtiden kan erbjuda sina kunder flera olika drivmedel, så som vätgas, biogas och el, säger Anders Hjort, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Bästa alternativet

Nu har en forskargrupp från IVL och Chalmers Industriteknik utvärderat kostnader och klimatprestanda för flera olika typer av systemlösningar för att producera vätgas. Ända från produktion till distribution och lagring. Det går nämligen att producera vätgas direkt vid tankstationen eller centraliserat i större skala, genom elektrolys av vatten eller reformering av biometan.

Analysen som forskarna gjort, visar att det prismässigt bästa alternativet vore att producera vätgas på plats på lite större tankstationer, som har en kapacitet att tillhandahålla 10 GWh vätgas om året. Då skulle produktionspriset landa på cirka 75 kronor per kilo vätgas. Och då har man räknat ut att en konkurrenskraftig kostnad för vätgas borde ligga runt 50 kronor per kilo om det ska bli ekonomiskt möjligt att investera i ett vätgasfordon, som i dagsläget är dyrare än motsvarande dieselfordon.

– Vi bedömer att vätgasen kommer att bli billigare i takt med sjunkande investeringskostnader för framför allt elektrolysanläggningen och tankstationen. Under det kommande decenniet förväntas kapaciteten öka starkt, säger Anders.

Regional infrastruktur

Energimyndigheten har öppnat en utlysning för att bland annat finansiera inköp av vätgasstationer. Under 2022 ska sammanlagt 550 miljoner fördelas till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika laddstationer för el och vätgas. När det väl blir verklighet kan systemet börja demonstreras i verkligheten och forskarna får då även möjligheten att jämföra prestandan hos batteri, HVO, biometan och vätgas.

– En bonus är att produktionen av vätgas även ger värdefulla restprodukter, som till exempel spillvärme. Om de tas omhand och säljs ger det intäkter som ytterligare sänker kostnaden.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 21 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste