Skogsindustrierna presenterar ny ordförande

Ulf Larsson, vd och koncernchef för SCA, har valts in som ny ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna. Enligt Skogsindustrierna kommer han vara en viktig företrädare för skogsnäringen och ha en central roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Ulf Larsson valdes in som ny styrelseordförande på föreningens årsstämma den 20 april. Uppdraget innehas under två år. Foto: Skogsindustrierna

– Skogsindustrin kommer att spela en avgörande roll i det formativa skede Sverige, EU och världen befinner sig i. Skogsnäringens roll i omställningen behöver uppvärderas i takt med att den globala viljan att fasa ut fossila produkter, material och bränslen tilltar, säger Ulf Larsson i ett pressmeddelande.

Svensk Skogsnäring står enligt Skogsindustrierna för 10 procent av Sveriges totala exportvärde. Ulf Larsson menar att en ökad förståelse och förbättrade villkor för det svenska skogsbruket är mycket viktigt. Han ser gärna att Sverige kan kroka arm med andra skogsnationer för att fortsatt visa resten av EU hur viktigt det är att skogen brukas för att få ta del av skogens förnybara råvara som är en förutsättning för en hållbar utveckling.

– Efter Rysslands invasion av Ukraina är omvärldsläget mycket oförutsägbart och skapar osäkerhet i globala värdekedjor, vilket naturligtvis också påverkar skogsnäringen. Eftersom skogsindustrins strategiskt viktiga råvara är basen för allt från klimatsmart byggande till hygienprodukter och förpackningar för läkemedel, livsmedel och biobränslen till transporter så behöver egenförsörjning och oberoende av skogsråvara prioriteras högre inom EU, säger Ulf Larsson.

Skogsindustrierna jobbar för att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och öka användningen av skogsbaserade produkter. 

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera