Brandflyg gör sig redo för årets skogsbränder

Den förste april ställdes försäkringsresursen skopande flygplan i beredskap inför skogsbrandssäsongen. De skopande flygplanen ska hjälpa till att förstärka räddningstjänstens arbete vid eventuell brand.

De skopande flygplanen lägger sig strax ovanför eller på vattenytan och skopar upp tusentals liter vatten på kort tid för att sedan släppa vattnet över lågorna för att släcka dem. Foto: SAAB AB, Jörgen Eriscsson

– MSB har fyra skopande flygplan som kan förstärka räddningstjänstens arbete med släckning från luften. Beredskapen anpassas kontinuerligt efter brandrisken i landet, säger Petronella Norell, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB, i ett pressmeddelande.

Just nu befinner sig flygplanen på Skavsta flygplats utanför Nyköping och kan inom 180 minuter vara redo att släcka bränder runt om i landet. Utifrån ett eventuellt rådande brandriskläge på annan ort så kan beredskapen baseras på ett annat ställe. I och med att det är fyra flygplan så möjliggörs en robust förmåga att kunna släcka bränder snabbt med en stor flexibilitet när stödet kan aktiveras på flera platser samtidigt.

Används i Sverige och EU

Flygplanens beredskap omfattar både Sverige och EU och gäller fram till 30 oktober. Två av flygplanen ingår i det så kallade rescEU som är ett namn på EU:s gemensamma resurser. Det betyder att flygplanen kan behöva rycka ut i andra EU-länder under säsongen. Sverige äger flygplanen men EU finansierar merparten av kostnaden.

– De senaste åren har skogsbrandsäsongen i Sverige startat redan under våren. Även i andra delar av norra Europa ser det ut så. Genom avtalet med EU kan vi inleda beredskapen så snart som 1 april för att möta upp och hantera bränder tidigt på säsongen, säger Petronella Norell.

MSB stödjer

Utöver de skopande flygplanen så kan MSB även stödja räddningstjänsten med helikoptrar, skogsbrandsdepåer på 14 orter som innehåller brandslang, motorsprutor och motorsågar. Det finns även högkapacitetspumpar som transporterar vatten långa sträckor.

– Vi har alla ett ansvar för att minska risken för att bränder startar. I appen Brandrisk Ute kan du lätt ta reda hur brandrisken ser ut där du befinner dig och om det råder eldningsförbud, säger Petronella.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera