Elmia Wood tillbaks med skogsägaren i fokus

Elmia Wood mässan kommer att äga rum på Elmia i Jönköping mellan 2–4 juni 2022. På mässan kommer det senaste inom maskinbranschen synas och det kommer även diskuteras om den svenska skogen och dess betydelse för oss.

 

– Nu verkar det som att det blir lite olika mässor i sommar, det har jag sett fram emot, säger Elmia Woods talesperson Anders Roman.Foto: Elmia Wood


Elmia Woods talesperson Anders Roman och hans mässteam är positivt inställda till att mässan ska genomföras nu i juni och ser fram emot att få arrangera en stor skogsmässa.

– Mässans röda tråd är att se skogens värde och bidra till ökad harmoni inom skogsbruket. Ge skogsägaren och entreprenörer lite mer inblick i skogspolitiken och stärka känslan för skogsnäringen, hur man under decennier brukat och skött om den svenska skogen samtidigt som man bidragit till Sveriges välfärd och naturvård. Vi vill även lyfta det förändrade klimatet som kräver ett mer hänsynstagande i skogsbruket och planering för skogens framtid. Kanske att någon skogsägare vill ställa frågor som kan ge ökad förståelse för hur skogen blev en del av klimatpolitiken, säger Anders.

Ökad stolthet

På mässans område kommer de senaste nyheterna från maskinbranschen att synas, men det kommer även att finnas ett mindre område som kallas Wood Square, där kommer det finnas ett torg med restaurang och en så kallad ”skogsslinga” som man kan gå. Skogsslingan kommer innehålla information om de senaste rönen inom skogsbruk och skogens omloppstid.

– Tanken med torget är att skapa en plats för diskussion, men framför allt öka förståelsen och ge känslan av stolthet till varje skogsägare. Skogsbranschen anser jag behöver känna av lite mer, på vilket sätt skogsbruket och skogsnäringen bidrar till hela samhället. Det finns en fantastisk begivenhet och ett stort engagemang i näringen som vill bidra till en hållbar utveckling.

Wood Let´s Talk

Inne på området Wood Square kommer det finnas en scen, där kommer konceptet Wood Let´s Talk äga rum.

– Wood Let´s Talk är ett samlingsnamn för de programpunkter som i första hand sker och sänds från scenen. Skogens olika intressenter får möjlighet att ge sin syn på skogsfrågor, diskutera framtidens skogsbruk och flera av de utmaningar som bland annat skogsägare, entreprenörer och tjänstemän inom näringen står inför. Mässteamet har hög ambition i att programpunkterna ska vara intressanta och relevanta just nu och belysa frågor från olika håll.  Vi har bland annat bjudit in politiker från både Sverige och EU, där flera redan tackat ja. Programpunkterna kommer variera de olika dagarna, några punkter kommer vara återkommande, men inte alla. Anders fortsätter:

– Det kommer bli en fantastisk mässa med flera nyheter som lanseras. Vi har ett engagerat och arbetsamt team som verkligen vill skapa en bra mässa tillsammans med våra utställare och besökare. Vi har också mötts av en positiv inställning till mässa från potentiella besökare. Jag tror det finns en längtan efter att bara träffas, se på maskiner, sia lite om framtiden och få prata.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera