Skogsstyrelsen rapporterar om fortsatt stora skador

I en ny rapport från Skogsstyrelsen konstaterar man att Sveriges skog fortsatt är hårt drabbad av främst granbarkborre samt betesskador av älg och annat vilt. Men även skadesvampar som exempelvis rotticka orsakar årligen virkesförluster för skogsbruket motsvarande upp mot en miljard kronor.

Skogsstyrelsen jobbar med flera samverkansprojekt tillsammans med skogsbruket för att begränsa olika skogsskador. Foto: Mats Carlén Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens skaderapport 2021 har tagits fram i samarbete med Skogsskadecentrum vid SLU och sammanfattar skadeläget och de allvarligaste skadorna på svensk skog under året. Enligt rapporten så väntas flera skador förvärras på grund av klimatförändringarna, vilket gör det ännu viktigare för skogsägarna att anpassa sin skogsskötsel men också storleken på viltstammarna för att möta skadegörarna och andra skadeorsaker som hotar skogen. En annan viktig del i skogsbruket för skogsägarna är att ståndordsanpasssa bestånden så mycket som möjligt, det vill säga att man inte planterar träd på marker där de inte trivs.

˗ Genom aktiv skogsskötsel kan man begränsa snöbrott och förebygga stormskador. Även betesskador av älg och andra hjortdjur kan minskas genom att ha en bra balans mellan storlek på viltstammen och tillgång till naturligt foder, säger Lennart Svensson, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Varierande skador i Landet:

Götaland har enligt rapporten drabbats hårdast i landet av betesskador vilket man kunnat se genom älgbetesinventeringen (Äbin) som visar att i genomsnitt 15 procent av ungtallarna har allvarliga betesskador. I Götalands östra delar har även skogarna drabbats hårt av granbarkborreangrepp.

Svealand ligger på samma nivå som de gjorde 2020 när det gäller granbarkborreangrepp men angreppen tenderar att flytta sig mer norrut. Betesskadorna har drabbat ungefär tolv procent av ungtallen.

Norrland har drabbats av så kallade multiskador som betyder att ungskogen drabbats av flera olika skador som exempelvis betesskador och svampangrepp av exempelvis Törskaten är vanliga. I en konsekvensanalys från 2021 visar det att den framtida skogstillväxten i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland riskerar att bli ungefär 20 procent mindre per år jämfört med tidigare beräkningar.

 

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida där även länk till rapporten finns.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 april 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste