EU-parlamentet vill dra ner på Sveriges avverkningar

När flera EU-länder inte uppfyller parisavtalet enligt plan så får Sveriges skogsindustri, förnybara energiförsörjning och de svenska skogsägarna bära ansvaret.

EU-kommisionen vill dra ner på sveriges avverkningar för att skogen ska kunna binda koldioxid under en längre tid. Foto: Björn Schubert

Under det senaste året har den svenska skogens koldioxidupptag legat på 37 miljoner ton. EU-kommissionen vill däremot att den svenska skogen 2030 ska ta upp 47,3 miljoner ton koldioxid. För att genomföra detta måste Sverige avverka mindre skog för att skogen ska stå kvar längre och samla på sig mer koldioxid innan avverkning.

Men att avverka mindre kommer enbart kortsiktigt att leda till ett ökat förråd av biogent kol och ett ökat upptagningsnetto från den svenska skogen. Avverkar vi mindre så kommer upptaget av kol att på sikt minska eftersom skogens tillväxt minskar. När tillväxten minskar så minskar kolupptaget eftersom ungskog med den högsta tillväxten också har det högsta kolupptaget.

Om Sverige ska kunna uppnå EU-kommissionens mål till 2030 måste vi dra ner på avverkningarna med hela 16 procent. Den finske EU-parlamentarikern Ville Niinistö ville under behandlingen av EU-kommissionens förslag se ytterligare höjning av målet. Hans förslag skulle leda till att det svenska skogsbruket måste minska sina avverkningar med 33 procent till 2030.

– En neddragning av det svenska skogsbruket enligt förslaget i EU-parlamentet kommer att drabba den svenska ekonomin i stort med minskade exportintäkter och minskade skatteintäkter och ge negativa konsekvenser för många regioner och kommuner genom minskad sysselsättning på landsbygden och i berörda industriorter. Det är naturligtvis orimligt att svensk industri och svenska skogsägare som redan samlar stora mängder av Europas utsläpp i sin skog ska tvingas sluta bedriva klimatvänligt skogsbruk bara för att en del av EUs länder ska kunna fortsätta använda fossil olja, kol och naturgas under många år framöver, säger Gustav Melin, vd för Svebio, svenska bioenergiföreningen i ett pressmeddelande från Svebio.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste