Sveriges avverkningsanmälda skog 2021

Under 2021 fick Skogsstyrelsen in fler anmälningar och ansökningar om tillstånd för avverkning än året innan. Ökningen motsvarar fyra procent mer areal.

Mer areal avverkat under 2021 än 2020. Foto: Björn Scubert

Under 2021 uppgick den totala ansökta eller anmälda avverkningsbara arealen i Sverige till 284 650 hektar. Den siffran betyder att ansökningarna och anmälningarna ökat med fyra procent efter 2020 års slut, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Halland och Gävleborg

Det ser dock lite annorlunda ut i landet. Sett till länsnivå så har den ansökta och anmälda arealen ökat i 15 av 21 län under 2021. Den största ökningen 2021 hittar vi i Halland som ansökt och anmält hela 45 procent mer areal till avverkning. Den största minskningen hittar vi i Gävleborgs län där anmälningarna minskade med 16 procent.

Mindre i Norrland

Sett över landet har skogsägarna anmält och ansökt om avverkning på mindre areal i södra och norra Norrland än vad som gjorts i Svealand och Götaland.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 20 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera