Skador på svensk skog efter hårda vindar

De senaste dagarnas mycket hårda vindar och stormbyar över delar av Sverige har resulterat i många vindfällen, men i begränsad omfattning enligt Skogsstyrelsen.

Stormen Gyda drog under förra veckan in över landet med hårda vindar och stormstyrka på vissa håll. Foto: Martin Schroeder

I onsdags förra veckan drog ovädret Gyda in över Jämtland och Lapplandsfjällen med stormstyrka. Senare under veckan, mellan söndag och måndag, nådde Gyda Svealand och Götaland. Även där med stormstyrka i byarna på sina håll.

Skogsstyrelsen anser att det till störst del handlar om spridda vindfällen men att hyggeskanter, nygallrade områden och fröträdsställningar drabbats hårdast. Även enstaka markägare har drabbats hårt men Skogsstyrelsen har tagit beslutet att inte göra en inventering av skadeläget.

Skogsstyrelsen uppmanar alla skogsägare i områden med risk för granbarkborreangrepp att så snart som möjligt ta hand om sina gran vindfällen för att förebygga granbarkborreskador. Östra delarna av Svealand och Götaland har rapporterat om flest vindfällen.
Skogsstyrelsen avslutar: Vi uppmanar också till försiktighet i samband med upparbetning av vindfällen.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 18 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera