Biologiska yrkeshögskolan får fortsatt förtroende

Utbildningarna Skogsföryngringsledare och Småskalig virkesförädling är de två skogliga utbildningarna som Biologiska yrkeshögskolan erbjuder. Tidigare i veckan lämnade Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) beskedet att man fortsatt får bedriva utbildningarna.

Rektorerna Madeleine Hjälm och Herman Johnsson är glada över det fortsatta förtroendet. Foto: Helena Skoog

– Det är mycket glädjande att vi även fortsättningsvis får bedriva våra skogliga utbildningar, det visar att MYH har fortsatt förtroende för oss som utbildningsanordnare. Med ett flertal startomgångar har vi nu goda förutsättningar att utveckla våra utbildningar mot än högre kvalité för att möta branschens behov av kvalificerade medarbetare, säger rektorn Madeleine Hjälm, i ett pressmeddelande.

Alla yrkeshögskoleutbildningar måste granskas med jämna mellanrum av MYH. Det är den myndigheten som ser till att kvalitén på undervisningen upprätthålls och att det finns ett behov för examinerade elever på arbetsmarknaden inom området.

Sveriges enda

Utbildningen småskalig virkesförädling är en utbildning som funnits ett tag på den Biologiska yrkeshögskolan. Men 2020 beviljades för första gången utbildningen skogsföryngringsledare. Den blev då Sveriges första och enda utbildning inom föryngring av skog. Båda utbildningarna är på distans men har lite olika platsförlagda träffar som utgår från Naturbruksskolan Svenljunga.

– Att förädla och ta tillvara det som finns i naturen med traditionella metoder möter både ett ökat intresse för gamla tekniker, men också ökade krav på hållbarhet och klimatsmarta byggen. Båda utbildningarna ligger helt rätt i tiden, säger rektorn Herman Johnsson.

Fler utbildningar

Utöver småskalig virkesförädling och skogsföryngringsledare finns de sex andra utbildningar inom den gröna sektorn, vilket gör att Biologiska yrkeshögskolan i Skara blir den största yrkeshögskolan inom den gröna näringen. De sex utbildningarna utöver de skogliga är agrotekniker, hovslagare, kvalificerad djurvårdare och klövvårdare.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera