Krav på utbildning för stubbehandling

Skogsentreprenörer och maskinförare som jobbar med växtskyddsmedel för behandling av stubbar mot rotröta behöver ha ett användningstillstånd från och med 1 maj 2022. Tillståndet får man genom att gå Jordbruksverkets webbutbildning.

Rotröta kan sprida sig upp till 12 meter upp i stammen och skadar de ekonomiskt mest värdefulla bitarna av träden. För att behandla mot rotröta i skogsbruket krävs frn och med 1 maj 2022 en behörighetsutbilding och användningstillstånd. Foto: Björn Schubert

Rotröta hos framför allt gran kan ställa till med stor ekonomisk skada för skogsägare, och även tallen har börjat drabbas. I Sverige är det än så länge bara krav på stubbehandling i gallring och vid dygnsmedeltemperaturer över fem plusgrader, medan man i Finland även behandlar vid föryngringsavverkning.

Växtskyddsklassat preparat

Behandlingen innebär hantering av växtskyddsklassade preparat som från och med 1 maj i år kräver ett användningstillstånd. Detta eftersom Kemikalieinspektionen har placerat de växtskyddsmedel som används mot rotröta i behörighetsklass 2L.

Enligt Jordbruksverket innebär det att den som använder dessa medel måste gå en behörighetsutbildning och klara ett kunskapstest. Syftet med kravet är att användningen ska bli så hållbar som möjligt, både för den som använder medlet och för miljön.

Erbjuder webbutbildning

Jordbruksverket erbjuder därför en e-utbildning för behandling av stubbar mot rotröta. Utbildningen tar ungefär tre timmar att utföra, går att göra vid valfri tidpunkt och kostar 200 kronor.

Den som redan har behörighet för användning av växtskyddsmedel utomhus behöver inte gå utbildningen för behandling av stubbar mot rotröta.

Växtskyddsmedel delas in i tre klasser

Alla växtskyddsmedel är indelade i tre olika behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3. Växtskyddsmedel som används inom ekologisk produktion finns bara inom klass 2 och 3. Klasserna talar om vem som får använda medlet. Du måste ha fyllt 18 år för att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt.

  • Medel i klass 1 och 2 får du bara använda yrkesmässigt.
  • För samtliga medel i klass 1 och 2 som också har en bokstavsbeteckning måste du ha särskilt tillstånd och utbildning för att få använda det. Växtskyddsmedlet kan till exempel vara klassat som 1L eller 2L.
  • Medel i klass 3 får användas av alla, även privatpersoner.

Källa: Jordbruksverket

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste