Krav på utbildning för stubbehandling

Skogsentreprenörer och maskinförare som jobbar med växtskyddsmedel för behandling av stubbar mot rotröta behöver ha ett användningstillstånd från och med 1 maj 2022. Tillståndet får man genom att gå Jordbruksverkets webbutbildning.

Rotröta kan sprida sig upp till 12 meter upp i stammen och skadar de ekonomiskt mest värdefulla bitarna av träden. För att behandla mot rotröta i skogsbruket krävs frn och med 1 maj 2022 en behörighetsutbilding och användningstillstånd. Foto: Björn Schubert

Rotröta hos framför allt gran kan ställa till med stor ekonomisk skada för skogsägare, och även tallen har börjat drabbas. I Sverige är det än så länge bara krav på stubbehandling i gallring och vid dygnsmedeltemperaturer över fem plusgrader, medan man i Finland även behandlar vid föryngringsavverkning.

Växtskyddsklassat preparat

Behandlingen innebär hantering av växtskyddsklassade preparat som från och med 1 maj i år kräver ett användningstillstånd. Detta eftersom Kemikalieinspektionen har placerat de växtskyddsmedel som används mot rotröta i behörighetsklass 2L.

Enligt Jordbruksverket innebär det att den som använder dessa medel måste gå en behörighetsutbildning och klara ett kunskapstest. Syftet med kravet är att användningen ska bli så hållbar som möjligt, både för den som använder medlet och för miljön.

Erbjuder webbutbildning

Jordbruksverket erbjuder därför en e-utbildning för behandling av stubbar mot rotröta. Utbildningen tar ungefär tre timmar att utföra, går att göra vid valfri tidpunkt och kostar 200 kronor.

Den som redan har behörighet för användning av växtskyddsmedel utomhus behöver inte gå utbildningen för behandling av stubbar mot rotröta.

Växtskyddsmedel delas in i tre klasser

Alla växtskyddsmedel är indelade i tre olika behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3. Växtskyddsmedel som används inom ekologisk produktion finns bara inom klass 2 och 3. Klasserna talar om vem som får använda medlet. Du måste ha fyllt 18 år för att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt.

  • Medel i klass 1 och 2 får du bara använda yrkesmässigt.
  • För samtliga medel i klass 1 och 2 som också har en bokstavsbeteckning måste du ha särskilt tillstånd och utbildning för att få använda det. Växtskyddsmedlet kan till exempel vara klassat som 1L eller 2L.
  • Medel i klass 3 får användas av alla, även privatpersoner.

Källa: Jordbruksverket

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera