20 procent mer biodrivmedel

Under 2021 ökade produktionen av biodrivmedel i Sverige med 20 procent. Det visar siffror från Svenska Bioenergiföreningen Svebio.

Pyrocell utanför Gävle. Anläggningen har kapacitet att producera 25 000 ton (260 GWh) pyrolysolja som råvara till Preem. Foto Alan Sherrard

Flera nya produktionsanläggningar för biodrivmedel har tagits i bruk de senaste åren och 2021 fanns det enligt Svebio 75 anläggningar i Sverige. Omkring 60 procent av dessa producerar så kallad biometan och 15 flytande biodrivmedel som exempelvis bioetanol, biometanol och HVO.

Största producenten

Produktionskapaciteten ökade från 7,6 TWh 2020 till 9,2 TWh 2021, och det är bland annat Preem och den nya satsningen Pyrocell som stått för ökningen där man invigde en ny pyrolysanläggning i december. Preem har också ökat kapaciteten för att ta emot bioråvara i Gävle, Göteborg och Lysekil.

Totalt står Preem för 40 procent av biodrivmedelsproduktionen vilket gör företaget till den enskilt största producenten.

Kraftig ökning

Under 2022 räknar Svebio med en kapacitetsökning på två procent, men under 2023 till 2026 väntas kapaciteten öka kraftigt med i genomsnitt 44 procent per år till en total kapacitet på 39 TWh biodrivmedel 2026. Mängden motsvarar den som kommer att krävas för att uppfylla reduktionsplikten i Sverige 2026.

Den totala årliga produktionskapaciteten för biodrivmedel i Norden kommer enligt Svebio öka till omkring 70 TWh till 2026.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste