Vad är fel med kortlivade skogsprodukter?

Krönika: Dagens samhälle är kraftigt beroende av olika former av engångsförpackningar. Plastalternativ är både det absolut vanligaste och sämsta, medan substitutprodukter från skogen är desto ovanligare och bättre. Trots detta blir skogsprodukterna ofta kallade för greenwashing och onödiga, vilket knappast kunde vara längre från sanningen.

 

Plastens påverkan på miljön globalt sett är enorm, alltifrån den dagligen ökande mängden plast och mikroplast i våra hav till utsläppen från förbränning av oanvändbar plast. Fastän vi i Sverige är bra på att återvinna plast så är en stor andel plaster ej återanvändbara. Enligt en granskning gjord av SVT tidigare under hösten använder vi svenskar ca 1,6 miljoner ton plast varje år, varav endast 10% kan återanvändas och bli till nya produkter. Resterande eldas upp i något av Sveriges alla fjärrvärmeverk. Skogsprodukter är ett fullgott alternativ till plast med många fördelar, som dess möjligheter till återvinning och nedbrytbarhet. Ändå så ses kortlivade skogsprodukter fortsatt som något negativt, alternativet till trots.

Det bästa användningsområdet för skogen anser många, inklusive mig själv, vara att skapa långlivade användningsområden som byggnadsstommar och virke. När det sen kommer till de andra mer kortlivade skogsprodukterna ser många på dem med avsky och menar på att detta inte är något som skogen ska användas till. De verkar saknas en förståelse för att dessa produkter är en biprodukt av att producera sågade trävaror. De finns idag ingen industri som väljer att göra pappersmassa av stockar som de kunnat såga till virke, helt enkelt för att sågade trävaror ger bättre betalt. Den råvaran som idag antingen blir till pappersmassa eller biobränslen är uteslutande sådant som av olika anledningar inte kan sågas till virke. Detta är allt ifrån för klent timmer till grenar, toppar och ris från hyggena.

Alternativet till att inte göra kortlivade produkter eller biobränslen av denna råvara är att lämna den i skogen. Detta hade också resulterat i ett koldioxidutsläpp, dock utan nytta. Dessutom kommer denna biprodukt finnas så länge vi fortsätter att bruka skogen. Att då kunna utnyttja denna resurs för att tillverka engångsprodukter är betydligt miljövänligare än att dessa ska tillverkas av plast från bland annat råolja. Detta i kombination med den stora konsumtionen av engångsprodukter ger mig verkligen ingen anledning att se varför skogen ska sluta användas till kortlivade produkter.

Personligen tror jag att andelen sågad trävara kommer öka i framtiden genom att vi kommer såga stockar med allt klenare diameter. Detta är helt klart rätt väg att gå, men biprodukterna kommer likväl att finnas kvar och dessa måste användas till något. Görs inte detta ödslar vi en enorm mängd energi, vilket verkligen inte är bra för miljön. Ska vi istället fortsätta konsumera plast, ”återvinna” och sen ändå bränna upp den, ja då prata vi både om greenwashing och något som verkligen är onödigt.

 

Lukas Svangärd
Jägmästarprogrammet, Umeå

Artikeln publicerades tisdag den 28 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste