Skogsstyrelsen varnar för vistelse i barkborreskog

Barkborreskadad skog innehåller ofta ett stort antal döda, instabila träd som kan falla. Därför uppmanar Skogsstyrelsen nu allmänheten att vara försiktiga vid vistelser i sådana skogar.

Granar som varit döda en längre tid har störst risk att falla. Dessa silvergrå granar har tappat merparten av barken, alla barr och de klenaste kvistarna har trillat av. Foto: Martina Tedenborg/Skogsstyrelsen

Sommaren 2018 blev grunden till de senaste årens omfattande barkborreangrepp, som även i år ligger på mycket höga nivåer i delar av Götaland och Svealand. Samtidigt står stora volymer döda träd kvari skogen.

Kan vara farliga

– Den senaste inventeringen från SLU visade att miljontals kubikmeter döda granar står i våra skogar från de senaste årens omfattande angrepp. De här skelettskogarna kan vara riktigt farliga att vistas i, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre hos Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

De träd som börjar bli riskträd är enligt myndigheten framför allt granar som angreps 2018 och 2019. Dessa känns igen på att de har tappat det mesta barken och börjar få en silvergrå färg. Det behövs ingen kraftig vind för att dessa granar ska falla utan förvarning.

Krävs extra försiktighet

– Vi är många som av olika skäl ofta vistas i skogen vilket vi ska fortsätta att göra. Men försök att inte gå nära döda granar och uppehåll er inte intill dem längre än nödvändigt, säger Mattias.

Även personer som jobbar i skogen bör enligt Skogsstyrelsen tänka på att vara extra försiktig och undvika att vistas nära de döda granarna vid blåsigt väder. Vid åtgärder av angripna granar krävs dessutom erfarenhet och kunskap eftersom dessa kan bete sig annorlunda vid avverkning jämfört med friska granar.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera

Kriget i Ukraina får träpriser att rusa

Allt fler konkurrerar om skogsråvaran. Det pågående kriget i Ukraina har kraftigt minskat Rysslands exportvolymer till Europa. Det skapar utbudsbrist och leder till en stark prisutveckling som gynnar svenska skogsägare. Samtidigt växer risken för brist på träråvara. Skogsindustrin står också inför utmaningar, till exempel kring biologisk mångfald och en ökad reglering från EU. Det framgår av Handelsbankens senaste rapport om den svenska skogssektorn.

Kommentera