Skogsägare får rätt mot staten i artskyddsärenden

Den 22 december bekräftade Mark- och miljööverdomstolen markägares rätt till ersättning i de fall där man hindrats från brukande på grund av artskyddsregler. Domen beskrivs som mycket glädjande av LRF Skogsägarna.

Mark- och miljööverdomstolens bekräftelse som ger skogsägare rätt till ersättning i fall där man inte fått avverka på grund av artskyddsregler ses som glädjande och viktig av Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna. Foto: LRF

– Det är mycket glädjande besked och en stor lättnad. I första hand för de skogsägare som hittills har förhindrats att bruka sin skog och där myndigheterna nekat ersättning. Men även för andra skogsägare kan komma att drabbas av samma sak, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna i ett pressmeddelande.

Borde vara självklart

Domstolsbeslutet rör tre fall där skogsägare tvingats stämma staten då de nekats ersättning i samband med förekomst av tjäder och knärot som föranlett avverkningsförbud. Enligt LRF Skogsägarna har de berörda markägarna rätt till ersättning enligt grundlagen, och rättsprocesserna har pågått i flera år.

– Detta borde vara självklart och ingenting som ska behövas tvistas om i domstol. Det som är märkligt är hur myndigheterna agerat i strid med svenska lagar och bestämmelser, säger Paul.

Domen har enligt LRF Skogsägarna stor betydelse för både enskilda skogsägare, landsbygden och tilltron till ”statens spelregler”.

Finns inga vinnare

– Nu kommer skogsägare fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Men våra myndigheter måste i framtiden undvika felaktig tolkning av svenska lagar och regler, såsom dessa fall har varit exempel på. Det drabbar i slutändan den enskilda skogsägaren vars rättigheter måste skyddas. Det drabbar också tilltron till myndigheterna, säger Paul.

Det man nu vill se är att regeringen ändrar artskyddsförordningen, då man anser att myndigheter i sitt arbete gått betydligt längre i tillämpningen än vad som var tänkt. Det har till följd att dagens förordning inte räcker till för att hantera den grundlagsskyddade ersättningsrätten.

– Om alla dessa ärenden ska gå till domstol så kommer staten sannolikt få betala ut mångmiljardbelopp i både rättegångskostnader och ersättning till skogsägare. Det finns inga vinnare här, utan bara förlorare, säger Paul.

Delar inte bedömningen

Södra Skogsägarna har varit med och drivit ärendena juridiskt då två av skogsgarföreningens medlemmars fastigheter berörts.

Skogsägarföreningen Södra har jobbat med två av de berörda fallen och Mattias Johansson, chefsjurist på Södra ser domstolsbeslutet som glädjande. Foto: Södra

När det gäller knärot slog Mark- och miljöverdomstolen fast att att det finns rätt till ersättning, men att ersättningsfrågan prövas först efter nekad dispens från artskyddsförordningen. En sådan dispens ska enligt tidigare domstolspraxis ges för skogsbruk som endast påverkar nationellt fridlysta arter, såsom knärot.

– Domslutet gällande tjäder är glädjande, men också väntat. Vi delar däremot inte bedömningen i domen om knärot, där det krävs att markägaren först nekas dispens för att få ersättning, säger Mattias Johansson, chefsjurist på Södra och tillägger:

– Vi har drivit ärendena för våra medlemmars räkning eftersom det handlar om viktiga äganderättsliga aspekter som utgår från grundlagen. Fallen är principiellt betydelsefulla och vi kommer nu analysera domskälen för att se vad detta i förlängningen innebär för våra medlemmar.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste