Högt och lågt från Trämarknaden

Under branschorganisationen Svenskt Träs konferens Trämarknaden 2021 i Karlstad i mitten av november avhandlades många frågor kring både skogsindustri, träbyggande och politik. En av slutsatserna var att det höga trävarupriset gett trä ett nytt värde som byggmaterial.

 

Anders Lindh, ordförande för Timber Division på Moelven, menade att trä gått från en bulkprodukt som det slösats med på byggarbetsplatser till ett material som man nu vill utnyttja maximalt. Foto: Björn Schubert


Trämarknaden, som i år kunde anordnas med fysiska deltagare, bjöd på ett späckat schema med föreläsningar och diskussioner, med representanter från både branschorganisationen Skogsindustrierna och från företag som Holmen, Moelven och AB Hilmer Andersson. 

Skogsindustriernas chefsekonom Kerstin Hallsten inledde dagen med att ge deltagarna ett makroperspektiv på världsekonomin och skogsindustrin efter Corona, vilket ska sägas var före spridningen av den sydafrikanska varianten Omikron. 

Stark återhämtning 

Hon menade att näringslivet är kapabelt att hantera situationer som pandemin, givet att man får rätt förutsättningar från politiskt håll. Vidare sade hon att det är politikens ansvar att skapa ett bra ramverk för företag att jobba i, men hon ansåg att politiker under pandemin blivit alltmer ”klåfingriga” med mer detaljstyrning.

– Ska man sammanfatta helheten så är det en väldigt stark återhämtning vi har haft bakom oss och delvis fortfarande är i. Det som är tydligt är att det nu är många flaskhalsar som bromsar utvecklingen. Samtidigt ska man komma ihåg att vi har två kriser, dels pandemin, dels miljö- och klimatkrisen och det färgar också utvecklingen väldigt mycket, sade hon. 

Politiken är enligt henne en avgörande faktor för den fortsatta ekonomiska utvecklingen där det är viktigt att man inte kastar grus i näringslivets maskineri. 

En annan föreläsare som väckte stort intresse var Skogsindustriernas skogsdirektör Linda Eriksson, som pratade om aktuella skogspolitiska frågor. 

– Varför är debatten så het om skogen just nu, det är 10 000 kronorsfrågan och jag sitter absolut inte på svaret. Mycket av debatten handlar om huruvida vi ska bruka skogen för människans nytta eller om skogen ska bevaras för sin egen skull. En annan faktor tror jag är sociala medier som blivit en ny plattform för många att delta i debatten och få större spridning än förut, sade hon. 

Förvirrande debatt

Ytterligare en anledning som Linda menade har eldat på debatten är den agendasättande journalistiken. 

– I medier som Dagens Nyheter och SVT har den ena ytterflanken i debatten fått sätta problemformuleringen och det är också nytt. Men om vi tycker att debatten år het i Sverige så är den nästan ännu hetare i Bryssel, och det blir väldigt mycket så att när vi vill åka ner och prata om vad skogens produkter kan göra i klimatomställningen så är det något helt annat som diskuteras. Det pratas om kolsänkor, hur vi kan skydda mer och bruka mindre, så där finns det en del utmaningar, sade hon. 

Samtidigt påpekade hon att debatten om skogen inte är ny.

– Skogen har debatterats i omgångar. På 70- och 80-talet var den också ganska intensiv och man kan säga att det var den som ledde fram till den nya skogsvårdslagen som vi fick 1994. 

Enligt Linda saknas det fortfarande en förståelse hos många för hur virket som avverkas används och förädlas i olika led.

– Det blir väldigt förvirrande i den här debatten när man pratar om att avverka träd för att bränna de, men det är ju inte det som är huvudsyftet med en avverkning, sade hon. 

Ett hot som hon ser med EU-politiken som fokuserar väldigt mycket på skogen som kolsänka är att Sverige kan tvingas minska sin avverkning med uppemot 15 procent per år för att nå målen kring kolinlagring till 2030.

En ny industri

Från politik gick föreläsningarna och debatten vidare till träbyggande och träets viktiga roll i den gröna omställningen av byggsektorn. Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli, lyfte träbyggandets möjligheter i stadsmiljö. 

– Träbyggande handlar om en ny industri som driver på för att nå klimatmålen, särskilt sedan vi fick i gång en industri som kan leverera till de riktigt stora byggprojekten som är viktiga för samhällsbygget. Trä har också blivit lite utav en blåslampa mot hela byggindustrin där vi fått andra aktörer att också jobba mer med hållbart byggande, sade hon. 

Många länder i Europa inför nu träbyggnadsstrategier vilket skapar både förväntningar och möjligheter. Enligt Susanne finns det exempelvis stora möjligheter att bygga på befintliga byggnader i stadsmiljö med träkonstruktioner, då den låga vikten inte belastar den befintlige byggnaden på samma sätt som exempelvis betong, samtidigt som färdiga träelement är lätta att transportera och lyfta på plats med betydligt mindre resurser. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste