110 miljoner för fler lövträd

Ett nytt forskningsprojekt med syfte att ersätta en del av den planterade tallen och granen med planterade lövträd har fått 110 miljoner kronor från energimyndigheten. På tio års sikt kan lövträdplanteringen nå tio procent.

Ett nytt forskningsprojekt som koordineras av SLU:s institution för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp har fått 110 miljoner kronor i stöd från energimyndigheten. Målet är att öka lövandelen i den planterade skogen. Foto: Björn Schubert

– Vi ser helt nya möjligheter för lövskogen. Inom en någorlunda nära framtid tror jag vi kommer att få se tusentals hektar planterad lövskog, vilket är något helt nytt för skogsbruket, säger professor Urban Nilsson på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i ett pressmeddelande.

Säkrare produktion

Han tror att omkring tio procent av de 400 miljoner träd som årligen planteras i Sverige på sikt kan komma att utgöras av lövträdplantor.  

– Det leder till att vi får en säkrare produktion av råvara. Vi får också trevligare skogar och minskar riskerna med vårt extrema beroende av gran och tall, där granbarkborrar är ett av flera påtagliga hot, säger Urban.

Energimyndigheten som står för finansieringen av forskningsprojektet satsar totalt närmare 600 miljoner kronor på fem år där man stöttar olika kompetenscentrum för hållbara energisystem. Tillsammans med universitetens och näringslivets satsningar landar beloppet på 1,8 miljarder kronor.

Behöver ny kunskap

Ett av de elva kompetenscentrum som får stöd koordineras av SLU:s institution för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Projektet man driver där heter Trees For Me (TFM).

– Detta är ett de större skogliga forskningsprojekten och vi drar i gång direkt efter årsskiftet. Vi behöver massor av ny kunskap om hur man storskaligt odlar lövträd, allt ifrån föryngring till skötsel av bestånden, säger Urban och fortsätter:

– Dessutom handlar det om skogsägarnas inställning till mer lövskog och hur den uppfattas av allmänheten. De flesta tycker nog det blir ett trevligare skogslandskap, men det är viktigt att ha med alla de här frågorna.

Förädlad björk

Trädslagen man tittar på är snabbväxande, med omloppstider på runt 30 år, som exempelvis björk, poppel och hybridasp.

– Framför allt tror vi mycket på den förädlade björken. Inom 20 - 30 år kan vi ha björkar som växer 50 procent bättre och har betydligt högre kvalité. Man kan nästan tala om ett nytt trädslag med liknande eller bättre tillväxt än för gran och tall, säger Urban.

50 olika organisationer och företag, från mindre naturvårdsföreningar till stora organisationer och företag, är med och delfinansierar forskningsprojektet. Däribland Sveaskog och andra skogsbolag.

- Det är väldigt roligt, vi har aldrig haft ett så brett engagemang för ett forskningsprojekt. Vi känner ett massivt stöd för möjligheterna med snabbväxande lövträd, säger Urban.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste