Forskning stödjer ökat biobränsleuttag

Ny forskning från IVL svenska miljöinstitutet och Lunds universitet visar på stora möjligheter för ökad användning av bioenergi. Potentialen för ett ökat uttag av biobränsle från svensk skog på ett hållbart sätt bedöms som hög.

Det finns en betydande potential att hållbart öka uttaget av biobränsle från svensk skog, visar ny forskning från IVL och Lunds Universitet. Foto: Mostphotos

Den nya rapporten ”Konkurrensen om skogsråvara” från forsknings- och kunskapsorganisationen Energiforsk pekar på en god tillgång till biobränsle de närmaste tio åren. Ett årligt uttag på uppemot 50 Terawattimmar är möjligt enligt rapporten.

Stora möjligheter

–Rapporten visar tydligt på stora möjligheter för ökad bioenergianvändning. Det kan vi växla över i ett direkt budskap till politiker. Nyttja potentialen i förnybara biobränslen och ta bort de politiska begränsningar som finns. Ökad användning av biodrivmedel och biobränslen är den snabbaste klimatåtgärden i dag, säger Gustav Melin, vd på Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) i ett pressmeddelande.

Det man från Svebios sida saknar i rapporten är stubbar, som man menar är en outnyttjad resurs. Något som branschorganisationen själva har tagit med i sin ”Färdplan Bioenergi”. Rapportförfattarna hänvisar till att stubbar inte finns med i dagens FSC-certifiering, och att många är negativa till användning av stubbar för energi.

Utnyttja stubbar

– Vi förstår inte det argumentet när man gör en potentialstudie. Energimyndigheten har lagt omkring 80 miljoner kronor på att forska om stubbar för energi på 2000-talet. Resultaten visar att det går utmärkt, men att man maximalt bör använda 25–30 procent av den årliga stubbvolymen. Går man över den andelen riskerar man få negativa effekter på den biologiska mångfalden. I vår Färdplan Bioenergi använder vi 15 procent av den årliga stubbvolymen, vilket ger cirka 12 terawattimmar biobränsle årligen, säger Gustav Melin. 

Enligt Svebio visar rapporten en stor potential för ökad användning av bioenergi till 2030. Därefter behövs en ny bedömning om användningen kan utökas ytterligare.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste