Året då biobränsle får revansch?

I skogsdebatten som förs bland miljöaktivister och EU-politiker är det många som förfasas över blotta tanken att elda trä, och ofta målas bilder upp av att det är sågtimmer som åker rätt in i vedkaminen. Men är det något som energikrisen visar är det vikten av att stötta förnybar bioenergi i stället för att begränsa den. 

 

Det har kanske aldrig varit mer lönsamt att elda med ved, flis eller pellets än i år, när elpriserna slår rekord efter rekord. Samtidigt riskerar flera politiska beslut på EU-nivå att bromsa bioenergi från skogen.  

Många minns kanske vedspisupproret 2018, när svenska politiker och myndigheter var farligt nära att skrota ut en av landsbygdens viktigaste säkerhetslinor vid exempelvis extrem kyla eller strömavbrott. Nu är det inte strömavbrott utan i stället höga elpriser som gör att många gläder sig åt möjligheten att stänga av elementen och värma sina hem med ved för att spara pengar.

Moderna svenska kraftvärmeverk har en hög verkningsgrad och förhållandevis låga utsläpp. De förser otaliga hushåll med el och värme och eldas med flis från hyggesrester, virke som inte kan användas av sågverks- eller massaindustrin och restströmmar från samma industrier. 

Det är biobaserat bränsle från en förnybar källa som riskerar att fulas ut på grund av en ogrundat negativ syn på så kallade ”kortlivade” produkter, både genom taxonomin och EU:s skogsstrategi. Samma typ av personer som motsätter sig ”eldandet av trä” är det dock som starkt bidragit till att det exempelvis eldas hundratusentals liter olja vid reservkraftverket i Karlshamn. 

Man kan helt enkelt inte ha kakan och äta den med. Någonstans måste även de mest inbitna förespråkarna för ett omfattande svenskt och europeiskt skogsskydd inse att biobränslen från skogen är en möjlighet och inte ett problem, och dessutom ett betydligt bättre alternativ än fossila bränslen. 

Det kräver dock en seriös diskussion där man lämnar bilden av en rykande hög stockar på marken och ser den moderna biobränslebranschens möjligheter att leverera energi oavsett om det blåser eller inte, är mörkt eller soligt. 

Med detta sagt lägger jag in en ytterligare ett vedträ i min köksspis och njuter av värmen som strålar ut i rummet. Jag vill också passa på att önska alla läsare och följare en god jul och ett gott nytt år, och ni som hugger ved i vinter vet säkert redan, att veden värmer många gånger. 

Björn Schubert
Redaktör

Artikeln publicerades onsdag den 22 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste