Nu kan skogsägare avregistrera nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen meddelar nu att man från och med den 21 december slutar registrera nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper registrerade från den 27 juni 2019 kan avregistreras på markägarens begäran.

Efter en analys av rättsläget anser Skogsstyrelsen att rättsläget kring nyckelbiotosregistrering är så osäkert att man nu helt lsutar att registrera nyckelbiotoper. Samtidigt kan markägare begära avregistrering av nyckelbiotoper registrerade från och med den 27 juni 2019. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen

En analys av rättsläget och ett flertal domar från kammarrätten ligger bakom Skogsstyrelsens beslut gällande nyckelbiotoper. Högsta förvaltningsdomstolen har nekat prövning av totalt sex fall där markägare överklagat Skogsstyrelsens beslut att registrera nyckelbiotoper.

Oklart rättsläge

Domarna från kammarrätten står därmed fast trots olika riktningar, där kammarrätten i Stockholm anser att Skogsstyrelsen saknar lagligt stöd att registrera nyckelbiotoper efter regeringens beslut om avslutad registrering från 2019.

– Rättsläget är så oklart att vi inte kan fortsätta registreringen av nyckelbiotoper på ett tillräckligt rättssäkert sätt för skogsägaren. Därför har jag efter att ha tagit del av underlaget från våra sakkunniga fattat beslut om att registreringarna ska upphöra, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Enligt Skogsstyrelsen har beslutet föregåtts av en analys av myndighetens experter som bedömt rättsläget, vilket resulterat i ett förslag om upphörande av registrering som nu genomförs.

Begära avregistrering

Samtidigt för markägare möjlighet att begära en avregistrering av nyckelbiotoper. Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad från och med 27 juni 2019, kommer nyckelbiotopen avregistreras. Om begäran rör en nyckelbiotop som är registrerad till och med den 26 juni 2019, hanteras den som ett överklagande och överlämnas då till förvaltningsrätten.

Brytpunkten bygger på att Skogsstyrelsen anser sig ha rättsligt stöd för verksamheten i Skogsstyrelsens regleringsbrev och i särskilda regeringsbeslut under tiden före juni 2019.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste