Lövträ ska bli konstruktionsvirke med forskningsstöd från Södra

Skogsägarföreningen Södra delar ut totalt 5,9 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt med syfte att utveckla användningen av och öka lönsamheten för lövträ. Pengarna delas ut genom Södras forskningsstiftelse.

Södras forskningsstiftelse delar ut 5,9 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt med syfte att öka förädlingen och användningenav lövträ, samt att göra lövträodling mer lönsam. Foto: Björn Schubert

Det våras för lövträden i södra Sverige, skriver Södra skogsägarna i ett pressmeddelande kring sin satsning på ökad förädling av lövträ.

– I dag kommer en mindre del av skogsägarnas inkomster från försäljning av lövvirke. Vi ser framöver ökade virkesvolymer av lövträdslag i södra Sverige. Då behövs nya högvärdiga produkter och användningsområden för att öka betalningskraften för dessa trädslag, vilket de beviljade projekten kommer att bidra till, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse. 

Fyra projekt

Totalt är det fyra projekt som får dela på 5,9 miljoner i anslag. Ett av dessa är ”Ökat förädlingsvärde för svenskt lövträ – från skog till byggprodukter” som beviljats tre miljoner kronor. I projektet ska man studera förutsättningarna för en ökad användning av svenskt lövträ, särskilt björk, vid konstruktioner.

Även byggprodukters utformning och möjligheterna för en utvecklad lövträindustri kommer att studeras. Projektet drivs av Skogforsk under kommande tre år i samarbete med Lunds tekniska högskola och Aalto universitetet i Finland.

Mer av råvaran

Ett annat projekt som får pengar är ” Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för lastbärande konstruktioner”, som får 1,9 miljoner kronor. I projektet fokuserar man på att möjliggöra ökad användning av lövträ, som björk och bok, i avancerade byggprodukter. Projektet ska utföras av Linnéuniversitetet i samarbete med tyska forskare under tre år och kommer bland annat studera materialegenskaper som är viktiga för utformning och produktion av korslimmat trä.

– I utvecklingen av bioekonomin behöver vi kunna göra mer av råvaran från våra medlemmars skogar. Det stärker skogsgårdens lönsamhet och fasar samtidigt ut de fossila materialen i samhället. Innovation är centralt i detta och Södra jobbar dedikerat med att utveckla möjligheterna med skogsråvaran, däribland genom forskningsstiftelsen, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste