BillerudKorsnäs miljardinvesterar i Nordamerika

Massa- och papperskoncernen BillerudKorsnäs har ingått ett fusionsavtal enligt vilket man ska förvärva företaget Verso. En ledande tillverkare av bestruket papper i Nordamerika.

BillerudKorsnäs köper nordamerikanska papperstillverkaren Verso för motsvarande drygt 7,5 miljarder kronor. Foto: BillerudKorsnäs

För motsvarande drygt 7,5 miljarder kronor förvärvar BillerudKorsnäs papperstillverkaren Verso för en kraftig expansion av tillväxten i Nordamerika. Affären väntas bli klar under andra kvartalet 2022.

Enligt BillerudKorsnäs ligger förvärvet i linje med företagets nya strategi, vars mål är att driva lönsam tillväxt inom kartong, med en ambition att öka marknadsandelarna i Nordamerika. Det sammanslagna företaget kommer vara en av de största leverantörerna av papper och förpackningar baserade på nyfiber med en kvalitets- och kostnadsfördel.

En utmärkt plattform

– Kombinationen av BillerudKorsnäs expertis inom högkvalitativa förpackningsmaterial av nyfiber och Versos attraktiva tillgångar skapar en utmärkt plattform för långsiktig lönsam tillväxt. Med Verso får vi en kostnadseffektiv produktion av bestruket nyfibermaterial i amerikanska Mellanvästern. Vi planerar även att stegvis transformera delar av verksamheten till kartongtillverkning samtidigt som vi ska fortsätta betjäna kunderna i USA. Våra investeringar kommer skapa nya arbetstillfällen i USA på en växande marknad och påskynda övergången från plastbaserade till förnybara förpackningsmaterial, säger Christoph Michalski, vd och koncernchef för BillerudKorsnäs i ett pressmeddelande.

BillerudKorsnäs uppger att man avser att konvertera bruket i Escanaba, Versos största anläggning, till en högklassig, hållbar och helt integrerad anläggning för kartongtillverkning. En maskin uppskattas konverteras till 2025, och en andra maskin till 2029, med en total kapacitet på cirka 1,1 miljoner ton.

Ökat värde

Investeringen för ombyggnadsprojektet kommer att uppgå till omkring nio miljarder kronor, varav cirka två tredjedelar ska investeras fram till 2025 och resterande del fram till 2029. Den ökade nettokapaciteten om cirka 400 000 ton kommer enligt BillerudKorsnäs tillsammans med en mer lönsam produktmix att skapa betydande aktieägarvärde över tid. 

Förutom den fortsatta pappersproduktionen i Escanaba under konverteringen planerar BillerudKorsnäs att fortsätta driva bruket i Quinnesec. Bruket har en årlig kapacitet om cirka 400 000 ton papper och 200 000 ton avsalumassa, och är kostnads- och kvalitetsledande inom grafiskt finpapper. Särskilt när det gäller träfritt bestruket papper och specialpapper. BillerudKorsnäs uppger att man är fast besluten att fortsätta betjäna Versos befintliga kunder.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste