Fler anmäler för avverkning

Trenden med en ökande avverkningsanmäld areal fortsätter även i november. Det visar färsk statistik från Skogsstyrelsen.

Den totala arealen där man anmält för och ansökt om avverkning är fyra procent högre under januari till november i år jämfört med motsvarande period 2020. Foto: Björn Schubert

Med totalt 263 402 hektar skog som anmälts och ansökts för avverkning under januari till november 2021 ökar arealen med fyra procent jämfört med motsvarande period 2020. Jämfört med november 2020 är ökningen av arealen i november i år enligt Skogsstyrelsen sju procent.

Andra ändamål

Arealen är fyra procentenheters större under 2021 jämfört med medelarealen för november månad de senaste 10 åren enligt myndighetens siffror.

När det gäller den fjällnära skogen, där det anmälts och ansökts om avverkning av 10 927 hektar i november i år är ökningen mot fjolåret 91 procent.

För avverkning för andra ändamål än skogsbruk ökade arealen i november i år med 14 procent, från 5 339 hektar i fjol till 6 073 hektar jämfört med fjolåret.

Störst minskning

Den totala arealen för januari till november ökade i 17 av 21 län där det fortsatt är Halland som ligger i toppen, denna gång med en ökning på 57 procent jämfört med motsvarande period 2020. Även Stockholms och Jönköpings län har ökningar på över 33 respektive 28 procent jämfört med 2020.  

Västerbottens och Gävleborgs län står för de största minskningarna jämfört med fjolåret, med 16 respektive 14 procent.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste