Biometria och VMK går ihop

 I dagsläget är Biometria och Virkesmätningskontroll (VMK) två separata föreningar när det gäller virkesmätning och kvalitetskontroll av virke, men en process har nu inletts för en fusion.

Fusionen mellan Biometria och VMK ger Biometria det direkta ansvaret för styrning och uppföljning av mätningskvalitet samt ägarskapet av VIOL 3. Foto: Björn Schubert

Styrelserna för Biometria och VMK har inlett en fusionsprocess som ger Biometria det direkta ansvaret för styrning och uppföljning av mätningskvalitet. Man får dessutom ägarskapet av VIOL 3 som i dag ligger under VMK.

Direkt ansvar

– Vi ser från Biometrias sida övervägande fördelar med fusionen. Att Biometria direkt ansvarar för styrning och uppföljning av mätningskvalitet räknar vi med kommer att leda till synergier i hela verksamheten, det gynnar alla parter, säger Anders Nilsson, styrelseordförande för Biometria i ett pressmeddelande.

Även hos VMK ser man fördelar med fusionen.

– Fusionen innebär att de funktioner och rutiner som VMK utvecklat för att säkerställa en kvalitetssäkrad virkesmätning och redovisning nu byggs in i Biometria. Detta kommer att leda till administrativa förenklingar när det gäller att nå målet – kvalitetssäkrad virkesmätning, säger Lennart Rådström, styrelseordförande i VMK.

Ökad transparens

Enligt Biometria kommer man att ceritifiera mätningsverksamheten enligt ISO-standarden IOS9001. Något som ska förstärka det systematiska arbetssättet och säkerställa att regler och instruktioner följs. Samtidigt vill man också öka transparensen genom att löpande publicera kvalitetsutfallet av mätningen till medlemmar och kunder på hemsidan.

– Fusionen leder till att Biometria får direkt ägande av VIOL 3 vilket är logiskt då Biometria både utvecklar och ska driva systemet. Det kommer branschen till godo genom lägre kostnader, säger Anders.

Fusionen de två föreningarna emellan beräknas vara klar under tredje kvartalet 2022.

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste