Sveaskog satsar på hyggesfritt med forskarhjälp

Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Skogsstyrelsen ska Sveaskog genomföra försök med hyggesfritt skogsbruk i fem ekoparker. Skogsskötselspecialisten Peter Ask ska leda utvecklingsarbetet.

Sveaskog satsar nu ytterligare resurser på att utveckla arbetet med hyggesfria metoder, något man dessutom gör i samarbete med SLU och Skogsstyrelsen. Foto: Sveaskog

I flera av Sveaskogs mest besökta ekoparker ska skogsbolaget nu utveckla arbetet med hyggesfria metoder som exempelvis luck- och mosaikhuggning. Arbetet utförs tillsammans med Skogsstyrelsen och SLU, och syftet är enligt Sveaskog att se hur ny skog etableras och hur skogstillväxten utvecklas över tid.

Hyggesfritt för framtiden

Skogsstyrelsen presenterade nyligen en definition av vad man anser vara hyggesfritt skogsbruk. Sveaskog uppger att man välkomnar en gemensam definition men menar också att det finns utmaningar med att bruka skogen enligt denna. Det Sveaskog framför allt vill undersöka är etableringen av ny skog och ståndortsanpassningen och att skiktningen sker på ett förutsägbart och effektivt sätt.

– Nu vill vi satsa på specialistkunskap inom hyggesfritt för framtiden och vi har nyligen tillsatt en skogsskötselspecialist, Peter Ask, som specifikt ska arbeta med just detta, säger Gisela Björse, skogsskötselchef i Sveaskog i ett pressmeddelande, och tillägger att bolaget ska dra lärdom utifrån tidigare arbete och nu vidareutveckla hur det ska ske framåt. 

Leda utvecklingen

Omberg vid Vättern, Halle-Hunneberg vid Vänern och Böda på Öland är några av ekoparkerna där det ska ske försök. Redan i dag har Sveaskog flera områden som sköts hyggesfritt för att lära sig mer om alternativa skötselmetoder och i dessa studeras tillväxt, föryngring, ekonomi och naturvärden.

– Vi har ingen lång tradition kring hyggesfritt skogsbruk och det är inte heller något vi lär oss till i morgon. Men med vår samlade kompetens vill vi vara med och leda utvecklingen, säger Peter Ask, och tillägger att projekten tar många år att utvärdera.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste