Gemensam plan ska minska skadorna från vildsvinens framfart

Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en gemensam förvaltningsplan för att hantera vildsvinen regionalt.

I region Västra Götaland vill man se fler vldsvin på middagsborden framöver. Foto: Pixabay

I Västra Götaland har länsstyrelsen tagit fram en plan med målet att minska ner de vildsvinsrelaterade problemen i länet. Ambitionen är att skördeskadorna ska halveras, att trafikolyckorna till följd av vildsvinen ska minska och att rapporteringen av skjutna djur ska bli bättre, samt att fler ska ätas upp.  

– Planen föreslår olika åtgärder för att nå dessa mål, berättar vilthandläggare Regina Gentsch, i ett pressmeddelande.

Behöver jobba tillsammans

I regionen har man valt att fokusera på samarbete mellan berörda parter.

– För att komma till rätta med problemen behöver jägare, markägare, lantbrukare och myndigheter arbeta tillsammans. Den nya förvaltningsplanen ska vara ett stöd och hjälp för alla som är berörda. Planen är tänkt som en kunskapssammanställning. Den ska inspirera till frivillig samverkan och hållbar förvaltning av vildsvin, förklarar Regina.

Den regionala förvaltningsplanen innehåller också ett förslag på en mall för en lokal vildsvinsförvaltningsplan. Som ska kunna användas av jaktlag och för älgskötselområden. Planen innehåller även en instruktion om hur man kan inventera vildsvinsbök i samband med spillinventering för älg.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste