Skenande elpriser ger boom för pelletskaminer

Energikrisen i Europa har enligt branschorganisationen Svebio bidragit till ett kraftigt ökat intresse för pelletskaminer för att sänka elkostnaderna. 200 000 pelletskaminer ska kunna ersätta ett helt kärnkraftverk.

Svenska Bioenergiföreningen slår ett slag för pelletskaminen som man menar är en bortglömd värmekälla som kan ersätta befintlig uppvärmning och avlasta elnätet under kalla perioder. Foto: Svebio

I spåren av de rekordhöga elpriserna slår Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) nu ett slag för pellets som man beskriver som en bortglömd värmekälla.

Enligt Svebio används pelletskaminer endast i cirka en procent av svenska hushåll, samtidigt som de kan fungera mycket bra för att komplettera ett befintligt värmesystem. Särskilt under vintern när effektbehovet är som störst.

Pellets:

  • kan kosta mellan 50-85 öre/kWh inklusive moms beroende på om du hämtar själv eller vill ha hemkörning.

Källa: Svebio

Minskade kostnader

Hushåll som använder direktverkande el eller luftvärmepump är de som enligt Svebio skulle ha störst nytta av en pelletskamin då exempelvis luft-luft och luft-vatten-system tappar mycket i effektivitet när det blir riktigt kallt. Då går pumparna över helt på eldrift vilket kan bli dyrt.

I det läget skulle en pelletskamin kunna göra stor nytta genom att ersätta en del av både energi- och effektbehovet. Till skillnad från en vedkamin sköter sig pelletskaminen dessutom helt själv.

Enligt Svebio kan pelletskaminen minska kostnaden för både elförbrukningen och elnätsavgiften, samtidigt som belastningen på elnätet minskar.

Extremt stort intresse

Medan Sverige än så länge är en liten marknad för pelletskaminer har dessa slagit igenom på bredfront i andra länder i Europa som exempelvis Frankrike. Där boomar pelletskaminerna enligt Svebio, med omkring 200 000 sålda enheter det senaste året.

Den höga efterfrågan är positiv för svenska tillverkare av pelletskaminer, som öländska KMP Pellets Heating som ser en kraftigt ökad orderingång.

– Det är ett extremt stort intresse och många som vill beställa. Vi räknar med att öka försäljningen av pelletskaminer med 40 procent under 2021 jämfört med 2020, säger Ulf Wikström på KMP i ett pressmeddelande.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera