Satsar på gallring med höjda massavedspriser

Norra Skog vill öka värdet för sina 27 000 medlemmar och premiera gallring. Detta gör man genom att höja priset på barr- och lövmassaved med 20 kronor per m3fub samtidigt som också bärighetspremier införs för timmer.

Norra Skog höjer nu grundpriset för massaved av barr och löv med 20 kronor per m3fub. Dessutom införs en bärighetspremie för timmer och leveranstidspremien för leveransvirke förstärks. Foto: Björn Schubert

I de flesta bestånd är gallring en viktig och värdeskapande åtgärd, samtidigt som massavedspriset i norra Sverige varit lågt den senaste tiden. Det är något som skogsägarföreningen Norra Skog nu vill ändra på genom sin förmåga att agera prisbildare där man nu höjer grundpriset på massaved.

Flera premier

– Vårt delägande i Husum Pulp AB, konjunkturen för avsalumassa och lagernivåerna gör att vi känner oss trygga i att höja massavedspriserna med +20kr/m3 fub för både barr- och lövmassaved. Utöver det kommer vi ytterligare premiera tillgängligheten för leveranser under barmarkssäsongen genom förstärkta bärighetspremier för timmer. För leveransvirke förstärks också leveranstidspremierna, säger Patrik Jonsson, virkeschef Norra Skog i ett pressmeddelande.

Den affärsmodell som Norra Skog byggt upp ska ge skogsägare möjlighet att genom tjänster och produkter bygga upp ett långsiktigt, ansvarstagande skogsägande med god lönsamhet. Vinstdelningsstrategin som presenterades tidigare i höst är ytterligare något som ska gynna medlemmarna och ge en jämn och hög aktivitet i skogsföretagandet.

Skapa högsta värdet

Med sin prissättning på virke vill Norra Skog åstadkomma en långsiktig prisökning och samtidigt undvika extrema prisvariationer.

– Vi vet att snabba och extrema prisvariationer, kopplat till konjunkturvariationer för skogsprodukter, riskerar att skapa ett prisfixerat spekulativt beteende, som ofta leder till ett mer passivt företagande, där viktiga affärsbeslut och beställningar av skogliga åtgärder skjuts på framtiden. Ett nära samarbete med skogsinspektorn skapar i stället högsta värdet för en skogsägare, säger Nils Broman, skogschef på Norra Skog. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste