Positiv utveckling för kulturlämningar

Skogsstyrelsens senaste inventering av skogsbrukets påverkan på forn- och kulturlämningar visar på en generellt minskande skadenivå. Samtidigt är andelen allvarliga skador fortfarande hög.

Skogsstyrelsens inventering av forn- och kulturlmningar visar på en generellt positiv utveckling med minskad total skadenivå. Kulturstubbar är effektiva i arbetet med att markera och skydda lämningar, och där kulturstubbar använts i någon form har 93 procent av kulturlämningarna varken skada eller grov skada. Foto: Skogsstyrelsen

Enligt Skogsstyrelsen var andelen forn- och kulturlämningar som påverkats av skogsbruket genom någon form av skada under 2021 på samma nivå som 2019. Den generella skadenivån på 27 procent är den lägsta sedan inventeringen startade 2012, samtidigt som andelen allvarliga skador är högre än 2019.

Kulturstubbar ger effekt

Orsak till de allvarliga skadorna är i de flesta fall markberedning, men även stormfällning och nedrisning påverkar lämningar i delar av landet.

Enligt Skogsstyrelsen fungerar den så kallade kulturstubben fortsatt bra som en markör för lämningar, och där dessa finns syns en allt lägre andel skador. Men det är också viktigt att stubbarna placeras korrekt för att inte skapa osäkerhet och otydlighet kring hänsynsområdets utformning och utsträckning.

Plantering förekommer

I inventeringen har man också undersökt så kallade villkorsområden, alltså områden runt fornlämningar, som exempelvis områden mellan fångstgropar i ett fångsgropssystem. I 54 procent av de undersökta villkorsområdena upptäcktes skador, och även här är det markberedningen som står för de flesta fall av skador.

Att plantera skog på kulturlämningar är inte heller tillåtet, något som var vanligast i Götaland där var femte kulturlämning hade planterats. I övriga landsdelar hade var tjugonde lämning planterats.

Höga nivåer

Skogsstyrelsen inventerar årligen runt 1 500 lämningar och trots att skadenivån minskat menar myndigheten att den fortfarande är för hög.

– Varje år hittar vi nya skador på forn- och kulturhistoriska lämningar runt om i landet. Skadorna är på lägsta nivån sedan 2012, men fortfarande ligger de på höga nivåer, säger AnnKristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 07 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste