Mer pengar till regionala skogsstrategier

Skogsstyrelsen delar ut ytterligare 2,5 miljoner kronor för att stärka de regionala skogsprogrammen. Pengarna fördelas länsvis och är ett svar på ett ökat behov av medel för hållbar regional tillväxt och nya jobb.

Skogsstyrelsen delar i år ut totalt 9,5 miljoner kronor till landets regionala skogsprogram. Foto: Michael Ekstrand

Skogen blir allt viktigare även när olika län profilerar sig och ser till möjligheter för framtida satsningar för samhällsutveckling där hållbarhet är i fokus. Tidigare under året har landets 21 län fått dela på sju miljoner kronor för att utveckla och jobba med sina regionala skogsstrategier, och nu delar Skogsstyrelsen ut ytterligare 2,5 miljoner kronor.

Samverkar kring skogen

– Det är fantastiskt att se kraften när hundratals aktörer i Sveriges alla län samverkar kring skogen och skogens möjligheter som regional tillväxtmotor. Flera län har signalerat behov av mer medel för det viktiga arbetet och det här tillskottet är ett svar på det, säger Anna Hamilton, Skogsstyrelsens samordnare, i ett pressmeddelande.

Enligt Skogsstyrelsen bygger de regionala skogsprogrammen på dialog mellan myndigheter, företag och ideella organisationer i den skogliga värdekedjan.

Långsiktig kompetensförsörjning

Länen och regionerna ansvarar för att koordinera arbetet och det finansiella stödet är till för att säkerställa länens resurser till uppgiften.

Det kan bland annat handla om olika samarbeten kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen eller att diskutera viktiga framtidsfrågor om hållbart skogsbruk. De regionala skogsstrategierna ska också stärka företagens konkurrenskraft och säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning för skogsbruket.

Så fördelas pengarna (kronor per län):

Norrbotten 119 000
Västerbotten 119 000
Jämtland 119 000
Västernorrland 119 000
Gävleborg 119 000
Dalarna 119 000
Värmland 119 000
Västmanland 119 000
Uppsala 119 000
Örebro 119 000
Stockholm 119 000
Region Sörmland 119 000
Östergötland 119 000
Västra Götaland 119 000
Gotland 119 000
Region Kronoberg samt Jönköping och Kalmar län 357 000
Halland 119 000
Blekinge 119 000
Skåne 119 000

Källa: Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 03 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste