Stå upp för den svenska skogen mot EU

Debatt: Den svenska skogen. Grunden till vårt välstånd, basen för en levande landsbygd. Den är inte de stora skogsbolagens eller statens skog. Skogen är framförallt den skog som 320 000 skogsägare äger – människor som sköter sin skog efter sitt eget hjärta och huvud. En variation som ofta glöms bort i debatten. Vi är en skapande kraft som samhället och landsbygden behöver.

 De senaste hundra åren har förrådet av virke som kan avverkas fördubblats. Ökat fokus på naturvården har skapat mer död ved och mer lövträd. Vi privata skogsägare har investerat i 1,3 miljoner hektar skogsmark till förmån för växt- och djurliv. Det finns restriktioner till deras förmån på all svensk skogsmark och på nästan en tredjedel av skogsmarken är naturvårdsambitioner helt styrande. Men för en del är detta ändå inte nog.

Skogsägarna borde uppmuntras men i stället ser vi, framförallt på EU-nivå, en trend till centralisering, planläggning och överföring av skogsfrågorna från nationell till internationell nivå. I EU:s skogsstrategi för kommissionen fram förslag som kan påverka trakthyggesbrukets framtid, utan att förstå de mest fundamentala ekologiska principerna i Skandinavien. Istället för stora omställningar begränsas Skandinaviskt skogsbruk.

Andra initiativ kan leda till avverkningstak i Sverige, styrning av hur skogsråvara ska användas, utökad byråkrati och rapporteringskrav m.m. Listan är lång och det skapar oro i hela Europa. Det framkom klart på den europeiska skogsägarkonferens som ägde rum i Wien i början av oktober. Där antogs en deklaration som tydligt uppmanar Kommissionen att låta skogsfrågorna förbli nationella.

I Sverige har vi länge diskuterat skogsägarens rätt att bruka sin skog.  I den nya skogspropositionen finns en mängd förslag, bl.a. frivillighet som grund för skydd av skog. Det är bra och välkommet. Att det inte blir ett gigantiskt fjällskogspaket är också positivt men det är väldigt oklart vad det blir istället. Att nyckelbiotopsregistreringen upphör är positivt och väntat. Det är dock olyckligt att befintligt nyckelbiotopsregister ska förbli allmänna uppgifter. Sammantaget blev det av skogsutredningens 1 200 sidor inte många konkreta förslag och, bortsett från ökad frivillighet vid skydd av skog, få förslag som stärker äganderätten.  Många av skrivningarna i skogspropositionen är otydliga och ska utredas vidare.

Sveriges skogsägare behöver och är förtjänta av tydliga långsiktiga spelregler för vårt skogsägande. Regler som har sin grund i vetenskap och beprövade erfarenheter. Vi skogsägare måste, oavsett hur de politiska vindarna blåser, fortsätta berätta om vår skog och hur vi förvaltar våra skogar. Vi ska vara stolta över allt vårt arbete och det engagemang vi har för våra skogar. Riksdag och regering måste ta chansen att stötta och stärka markägarna samt tydligt stå upp för den svenska skogen mot EU.

 

Sveriges Jordägareförbund

Gabriel Mörner
Ordförande Skogskommittén

Anders Grahn
Generalsekreterare

 

Artikeln publicerades onsdag den 01 december 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste