Nya björkfröplantager för mer lövskog i norr

Skogforsk jobbar just nu med att starta upp två helt nya växthusplantager för björk i västerbottniska Sävar. Om ett par år ska dessa ge material till björkskog med upp till 30 procent högre tillväxt.

Redan om två år kan frö börja skördas från de nya växthusplantagerna i Sävar och målet är att kunna variera de norrländska skogarna med förädlad björk för att möta både klimatförändringar och andra utmaningar. Foto: Björn Schubert

Förädlat plantmaterial för ökad tillväxt i skogen är en viktig del i det moderna skogsbruket och satsningen på björkfröplantagerna kan ses som en nytändning för den norrländska lövskogen.

– Det har inte funnits något förädlat material av björk för norra Sverige sedan 1990-talet, men i och med dessa två nya plantager kommer det finnas material upp till mellersta Norrland, säger Sara Abrahamsson på Skogforsk, ansvarig för björkförädlingen i norra Sverige, i ett nyhetsmeddelande.

Sprider riskerna

Intresset för björken är enligt Skogforsk på kraftig uppgång, bland annat till följd av klimatförändringen och de multiskador som norra Sveriges ungskogar drabbats av. Här ses björken som ett sätt att skapa mer mångfald och bredda möjligheterna för skogsbruket.

– Ju fler trädslag vi har, desto mer sprider vi riskerna. Har vi bara två trädslag blir det lite skakigt, säger Sara och tillägger:

– Då kan man plantera björk på de ställen där det blivit mycket skador. Björken kommer också att bli betad, men kommer snabbare ur betningshöjd och angrips inte av törskate och sådana saker.  

Skörda frö

De nya fröplantagerna kommer anläggas i växthus för att skydda fröträden från externt pollen från träd på utsidan. En åtgärd som ska stärka förädlingseffekten. 

Stora Enso och Sveaskog är två skogsbolag som varit särskilt drivande i att få igenom de nya plantagerna. Nu håller parterna på att fördela andelar i plantagerna och sedan är tanken att avtal ska skrivas innan jul.

– Därefter börjar vi anlägga plantagerna under nästa år och vi kommer att kunna börja skörda frö redan om två år. Det är en helt annan horisont på björk än på tall och gran, avslutar Sara.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 30 november 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste